Nyheter från Bräcke http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/rssexport.4.73773db514ee2ab085a9fbb.html Senaste nytt från Bräcke kommun sv Bräcke kommun SiteVision 5.0.1 Thu, 22 Aug 2019 14:12:00 +0200 Busstationen i Gällö öppnar igen Efter att ha varit stängd sedan början av 2019 på grund av reparation öppnar nu busstationen i Gällö igen på måndag 26/8. Busstationen kommer att vara öppen vardagar mellan 05:00 och 20:00. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/busstationenigallooppnarigen.5.30defa316c8d458c188b694.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/busstationenigallooppnarigen.5.30defa316c8d458c188b694.html Thu, 22 Aug 2019 06:00:00 +0200 Skolstart för maskinförare och andra Nu är det dags att borsta bort sanden från skolväskan och ställa väckarklockan igen. Några av alla som startar skolan idag är eleverna på maskinförarutbildningen i Bräcke. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/skolstartformaskinforareochandra.5.537c294516c3bb2e22313d81.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/skolstartformaskinforareochandra.5.537c294516c3bb2e22313d81.html Thu, 15 Aug 2019 15:15:50 +0200 Kabelfel, Västra Kungsvägen i Bräcke På grund av ett kabelfel på gatubelysningen är delar av Västra Kungsvägen samt kringområden strömlösa. Grävning och lagning kommer att ske under vecka 34. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kabelfelvastrakungsvagenibracke.5.30defa316c8d458c1819b00.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kabelfelvastrakungsvagenibracke.5.30defa316c8d458c1819b00.html Tue, 13 Aug 2019 13:22:03 +0200 Fel förfallodag på hyresavier På hyresavierna för september månad står det förfallodag 2019-08-20. Detta är felaktigt och ska i stället vara 2019-08-30. Ni med autogiro berörs inte av detta utan hyran kommer att dras den 30 augusti som vanligt. Däremot kommer ni med e-faktura behöva manuellt ändra betaldagen innan ni godkänner fakturan för att det ska bli rätt. Vi beklagar det inträffade och hänvisar eventuella frågor till vår ekonomiavdelning. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/felforfallodagpahyresavier.5.3b165ccb16c3a63ec93f2a60.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/felforfallodagpahyresavier.5.3b165ccb16c3a63ec93f2a60.html Tue, 30 Jul 2019 11:21:17 +0200 En strålande investering Tänk dig att bli självförsörjande på el. Det är faktiskt möjligt även hos oss i kalla nord, enligt Malin Leifsson, energirådgivare på Bräcke kommun. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/enstralandeinvestering.5.537c294516c3bb2e223114fa.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/enstralandeinvestering.5.537c294516c3bb2e223114fa.html Thu, 25 Jul 2019 18:36:48 +0200 Eldningsförbud i Jämtlands län Uppdatering 2019-07-30: Eldningsförbudet upphör som planerat idag kl 12. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/eldningsforbudijamtlandslan.5.76650a0c16be8a1824fbfd47.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/eldningsforbudijamtlandslan.5.76650a0c16be8a1824fbfd47.html Wed, 24 Jul 2019 14:42:49 +0200 Att tänka på vid värmeböljor Även om vi inte når upp till sydeuropeisk hetta i veckan är det klokt att vara medveten om värmens risker. Särskilt med tanke på att klimatet kommer bli varmare framöver. Här hittar du Bräcke kommuns broschyr i ämnet. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/atttankapavidvarmeboljor.5.7497ae9116c185fecb620ca3.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/atttankapavidvarmeboljor.5.7497ae9116c185fecb620ca3.html Tue, 23 Jul 2019 08:39:09 +0200 Se upp för telefonförsäljare Kommunen har fått kännedom om att ett företag ringer runt för att försöka sälja avloppstjänster. Blir du uppringd ska du tacka nej till allt. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/seuppfortelefonforsaljare.5.7497ae9116c185fecb6eb20.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/seuppfortelefonforsaljare.5.7497ae9116c185fecb6eb20.html Wed, 17 Jul 2019 08:45:14 +0200 Nominera till Guldstjärnan 2019 Fram till 31 augusti kan du nominera det företag/arbetsplats samt den privatperson du tycker visat ett särskilt gott bemötande och hög servicenivå. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nomineratillguldstjarnan2019.5.1182136a16bc1c654efaac33.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nomineratillguldstjarnan2019.5.1182136a16bc1c654efaac33.html Tue, 16 Jul 2019 17:09:41 +0200 Raggarträff på Furugränd Idag fick de boende på Furugränd sin egna crusing då välputsade veteranbilar tog dem ut på en tur i Bräcke. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/raggartraffpafurugrand.5.76650a0c16be8a1824f355dc.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/raggartraffpafurugrand.5.76650a0c16be8a1824f355dc.html Wed, 10 Jul 2019 14:02:44 +0200 Är du en av 800 utvalda? I slutet av augusti kommer 800 slumpvis utvalda kommuninvånare att få SCB:s medborgarundersökning i brevlådan. Är du en av dem vill vi uppmana dig att svara på enkäten. Dina svar betyder mycket för vår fortsatta utveckling av kommunens verksamheter och service. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/arduenav800utvalda.5.2b9b5c8a16b929dd909d1270.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/arduenav800utvalda.5.2b9b5c8a16b929dd909d1270.html Mon, 08 Jul 2019 12:01:00 +0200 Sommartid är fixartid i Mickelbacken Kommunens tekniska avdelning har uppdrag inom en rad olika områden. Just nu, till exempel, håller de på att se över eldragning i Mickelbacken för att kunna köra snökanoner effektivare. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sommartidarfixartidimickelbacken.5.2b9b5c8a16b929dd909b21df.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sommartidarfixartidimickelbacken.5.2b9b5c8a16b929dd909b21df.html Thu, 04 Jul 2019 09:08:14 +0200 Om nya tobakslagen Från och med 1 juli gäller nya regler kring tobaksförsäljning. Här hittar du info om vad som gäller. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/omnyatobakslagen.5.2b9b5c8a16b929dd90973edd.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/omnyatobakslagen.5.2b9b5c8a16b929dd90973edd.html Wed, 03 Jul 2019 16:24:22 +0200 Lake Revsund – en gömd pärla i världen Ett destinationsbolag på gräsrotsnivå. Ungefär så kan Lake Revsund beskrivas, vars mål är att utveckla besöksnäringen genom samarbete. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/lakerevsundengomdparlaivarlden.5.2b30fe4a16b933cd833660eb.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/lakerevsundengomdparlaivarlden.5.2b30fe4a16b933cd833660eb.html Tue, 02 Jul 2019 13:40:47 +0200 Delta i vår kommunikationsundersökning Vad tycker du om kommunens information och bemötande? Vi är tacksamma för dina synpunkter! http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/deltaivarkommunikationsundersokning.5.2b9b5c8a16b929dd909565f6.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/deltaivarkommunikationsundersokning.5.2b9b5c8a16b929dd909565f6.html Mon, 01 Jul 2019 13:19:31 +0200 Om allemansrätten I och med sommarens ankomst kan det dyka upp frågor som rör allemansrätten. Naturvårdsverket har mycket info och kortfilmer om vad som gäller. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/omallemansratten.5.2b9b5c8a16b929dd9094a104.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/omallemansratten.5.2b9b5c8a16b929dd9094a104.html Thu, 27 Jun 2019 16:05:18 +0200 Intresseanmälan för köp av Hotell Östjemten Bräcke kommun har för avsikt att sälja Hotell Östjemten i Kälarne och vill undersöka intresset för att överta verksamheten. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/intresseanmalanforkopavhotellostjemten.5.1580493316b902911f7b370.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/intresseanmalanforkopavhotellostjemten.5.1580493316b902911f7b370.html Wed, 26 Jun 2019 10:53:57 +0200 Tyck till om bidragen till föreningslivet! Under 2019 revideras programmet som styr kommunens alla bidrag till föreningslivet inom kultur och fritid. Varje år fördelas ungefär 1,8 miljoner kronor till föreningar av olika slag, och nu har du möjlighet att tycka till om hur riktlinjerna ska se ut från 1 januari 2020. Ta chansen att lämna dina synpunkter senast den 15 september! All information hittar du här . http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/tycktillombidragentillforeningslivet.5.c50478e16b88772b75115f5.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/tycktillombidragentillforeningslivet.5.c50478e16b88772b75115f5.html Tue, 25 Jun 2019 08:43:21 +0200 Rodd är inne i Kälarne Det som började med en inflyttad stockholmsfamilj 1984 är fortfarande en livskraftig idrottsklubb. Kälarne IK:s roddsektion är ett lysande exempel på hur man håller igång såväl kropp som bygd. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/roddarinneikalarne.5.c50478e16b88772b753d9f.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/roddarinneikalarne.5.c50478e16b88772b753d9f.html Mon, 24 Jun 2019 12:59:27 +0200 Underhållsarbete vid vattenverket i Revsund Under torsdag och fredag 27-28 juni kommer vi utföra underhållsarbete vid vattenverket i Revsund. Det kan därför förekomma störningar med dricksvattenförsörjningen i området. För att underlätta arbetet och undvika störningar ber vi abonnenter i Revsund att vara sparsamma med vattenförbrukningen. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/underhallsarbetevidvattenverketirevsund.5.c50478e16b88772b751e61.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/underhallsarbetevidvattenverketirevsund.5.c50478e16b88772b751e61.html Wed, 19 Jun 2019 11:21:18 +0200 Planerat strömavbrott i Bräcke 28 juni På grund av underhållsarbete kommer Härjeåns nät bryta strömmen i Bräcke samhälle 28 juni kl 00.00-02.00 http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/planeratstromavbrottibracke28juni.5.37a8096316b30842152addb7.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/planeratstromavbrottibracke28juni.5.37a8096316b30842152addb7.html Thu, 13 Jun 2019 11:22:04 +0200 En sommarvikarie med erfarenhet Samma år som Neil Armstrong landar på månen tar Margareta Nilsson sin sjuksköterskeexamen. 50 år senare är hon en hett eftertraktad pensionär på arbetsmarknaden och gör sitt tionde år som sommarvikarie i Bräcke kommun. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ensommarvikariemederfarenhet.5.23aab81916afeaa76dcec7dd.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ensommarvikariemederfarenhet.5.23aab81916afeaa76dcec7dd.html Tue, 11 Jun 2019 10:06:54 +0200 Inget KF i radion på onsdag På grund av tekniska problem kommer Mittradion inte kunna sända kommunfullmäktigemötet på onsdag. Däremot är du som vanligt välkommen att lyssna på plats från kl 13 i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ingetkfiradionpaonsdag.5.23aab81916afeaa76dccea49.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ingetkfiradionpaonsdag.5.23aab81916afeaa76dccea49.html Tue, 11 Jun 2019 09:54:14 +0200 Gamla elevhemmet blir seniorbostäder På onsdagens kommunfullmäktige förväntas bland annat beslutas om att sälja före detta elevhemmet i Bräcke till SBO, Statens bostadsomvandling. SBO ska sedan bygga om det till 17 lägenheter anpassade för äldre. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/gamlaelevhemmetblirseniorbostader.5.23aab81916afeaa76dcce21a.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/gamlaelevhemmetblirseniorbostader.5.23aab81916afeaa76dcce21a.html Fri, 07 Jun 2019 13:33:27 +0200 Strömavbrott Bräcke måndag 2019-06-10 På måndag morgon utför Härjeåns underhållsarbete på elnätet i Bräcke mellan kl. 05.00-06.00 och strömmen kommer då brytas. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/stromavbrottbrackemandag20190610.5.75d18a7f16afeff559f94b48.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/stromavbrottbrackemandag20190610.5.75d18a7f16afeff559f94b48.html Wed, 05 Jun 2019 09:01:39 +0200 Nära och På Gång i brevlådorna Nu har kommuntidningen Nära och evenemangskalendern På Gång anlänt i brevlådorna. I tidningarna kan du läsa om vad som händer i kommunen och få tips på saker att göra i sommar. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/naraochpagangibrevladorna.5.75d18a7f16afeff559f73c94.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/naraochpagangibrevladorna.5.75d18a7f16afeff559f73c94.html Fri, 31 May 2019 20:06:23 +0200 Brand på Octowood (uppdaterad) Natten har varit lugn och den kommunala verksamheten har inte påverkats. Vi går nu tillbaka till normal beredskap. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/brandpaoctowooduppdaterad.5.23aab81916afeaa76dc316c8.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/brandpaoctowooduppdaterad.5.23aab81916afeaa76dc316c8.html Fri, 31 May 2019 06:00:00 +0200 Ett stort och varmt tack Tack till alla er som hjälp till att genomföra Europaparlamentsvalet 2019. Med gemensamma krafter fick vi till en trevlig och bra valdag i Bräcke kommun! http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ettstortochvarmttack.5.337e794816aab9d87b02b9f3.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ettstortochvarmttack.5.337e794816aab9d87b02b9f3.html Tue, 28 May 2019 10:49:54 +0200 Ramavtal inom flera områden ska upphandlas Nu finns möjlighet att lämna anbud som entreprenör åt Bräcke kommun på ramavtal inom bland annat bygg och el. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ramavtalinomfleraomradenskaupphandlas.5.337e794816aab9d87b084ee9.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/ramavtalinomfleraomradenskaupphandlas.5.337e794816aab9d87b084ee9.html Mon, 27 May 2019 12:53:25 +0200 Öppettider 5-7 juni Här hittar du öppettider innan, under och efter nationaldagen http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettider57juni.5.66e1353916aac14d602925a4.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettider57juni.5.66e1353916aac14d602925a4.html Mon, 20 May 2019 13:13:50 +0200 Ändrade avgifter inom vård och omsorg På nästa kommunstyrelsemöte, 22 maj, ska beslut fattas om nya avgifter för mat, varor och tjänster på boenden och inom hemsjukvården. Bakgrunden till den planerade höjningen är att avgifterna under lång tid halkat efter. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/andradeavgifterinomvardochomsorg.5.337e794816aab9d87b02c64c.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/andradeavgifterinomvardochomsorg.5.337e794816aab9d87b02c64c.html Thu, 09 May 2019 15:52:32 +0200 Nytt samverkansavtal med polisen Nu är den nya samverkansöverenskommelsen mellan Bräcke kommun och polisen underskriven. Avtalets syfte är att säkra ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete med gemensamma mål. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nyttsamverkansavtalmedpolisen.5.552981e816a53a0961fce7f7.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nyttsamverkansavtalmedpolisen.5.552981e816a53a0961fce7f7.html Wed, 08 May 2019 10:41:31 +0200 Hämtning av grovavfall 13-24 maj Den årliga hämtningen av grovafall sker i samband med den vanliga sophämtningen under vecka 20 och 21. Kom ihåg att ställa ut grovavfallet intill den gröna tunnan kvällen innan och märka upp säcken med innehåll. En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushållen, vilket i år sker 13-24 maj. Sopbilen kommer hämta grovavfall hos dig enligt ordinarie turlista för sophämtning och du behöver ställa ut eventuellt grovavfall bredvid den vanliga soptunnan kvällen innan hämtningsdagen. Detta avfall packas i transparanta säckar och märks med innehåll: "brännbart", ”rent trä”, ”metall”, ”elektronik”, ”trädgårdsavfall” och så vidare. Följande avfall hämtas Till hushållens grovavfall räknas sådant som inte får plats eller kan slängas i brännbart, exempelvis porslin och föremål av metall eller möbler, fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dylikt måste vara tömda på olja och bensin ! Följande avfall hämtas inte Groavfallet måste kunna hanteras av en person. Föremål som väger mer än 50 kilo hämtas inte. Inte heller brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder och skor m.m.), Bland det som inte hämtas ingår därutöver farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, paraboler, oljetankar och liknande). Läs mer Mer information hittar du under  Avfall och återvinning , i kommunens renhållningsbroschyr eller  renhållningsordning. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/hamtningavgrovavfall1324maj.5.552981e816a53a0961fbc0a9.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/hamtningavgrovavfall1324maj.5.552981e816a53a0961fbc0a9.html Tue, 07 May 2019 13:48:00 +0200 Sortera rätt med vår nya sorteringsguide Brukar du också glömma hur kuvert och chipspåsar ska sorteras? Då kommer du uppskatta vår nya sorteringsguide på hemsidan. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sorterarattmedvarnyasorteringsguide.5.5d6f28b616a2781adb180673.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sorterarattmedvarnyasorteringsguide.5.5d6f28b616a2781adb180673.html Mon, 06 May 2019 15:08:47 +0200 Krisberedskapsveckan Den nationella kampanjveckan om krisberedskap pågår vecka 19 och vi gör besök på skolor i kommunen för att prata om hur man kan bli bättre förberedd ifall till exempel elen försvinner en längre tid. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/krisberedskapsveckan.5.552981e816a53a0961fa25fb.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/krisberedskapsveckan.5.552981e816a53a0961fa25fb.html Mon, 29 Apr 2019 14:09:45 +0200 Elda säkert utomhus Planerar du en majbrasa på första maj gäller att iaktta stor försiktighet. SMHI har varnat om risk för gräsbränder. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/eldasakertutomhus.5.552981e816a53a0961f3ad14.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/eldasakertutomhus.5.552981e816a53a0961f3ad14.html Mon, 29 Apr 2019 13:22:14 +0200 Öppettider valborg Valborgsmässoafton 30 april har reception och växel öppet kl 8-12. Alla bibliotek är stängda. Första maj är både kommunhusets reception och biblioteken stängt. Välkommen tillbaka torsdag 2 maj! http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettidervalborg.5.552981e816a53a0961f3a36b.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettidervalborg.5.552981e816a53a0961f3a36b.html Thu, 25 Apr 2019 10:25:11 +0200 Se upp för telefonförsäljare Kommunen har fått kännedom om att ett företag ringer runt för att försöka sälja avloppstjänster. Blir du uppringd ska du tacka nej till allt. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/seuppfortelefonforsaljare.5.5d6f28b616a2781adb18f0bc.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/seuppfortelefonforsaljare.5.5d6f28b616a2781adb18f0bc.html Wed, 24 Apr 2019 11:32:55 +0200 Dags att se över sikten på din gata Under våren och sommaren kommer kommunen genomföra en koll av sikt och framkomlighet på våra gator och gångbanor. Du som fastighetsägare behöver se till att träd och buskar inte växer in i vägområdet. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattseoversiktenpadingata.5.5d6f28b616a2781adb17f24b.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattseoversiktenpadingata.5.5d6f28b616a2781adb17f24b.html Tue, 23 Apr 2019 14:16:12 +0200 Trädfällning på Norrlandsgatan/Jämtlandsgatan Imorgon, onsdag, kommer träd att fällas på Norrlandsgatan/Jämtlandsgatan i Bräcke vilket innebär att vägen är avstängd en stund. Parkeringen på Norrlandsgatan ska inte användas under dagen eftersom platsen behövs för arbetet. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/tradfallningpanorrlandsgatanjamtlandsgatan.5.5d6f28b616a2781adb170a46.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/tradfallningpanorrlandsgatanjamtlandsgatan.5.5d6f28b616a2781adb170a46.html Tue, 23 Apr 2019 08:19:54 +0200 Kommunfullmäktige sammanträder På onsdag är det dags för årets första kommunfullmäktige. Välkommen att lyssna från kl 14.30 i Teatersaloingen, Bräcke Folkets hus. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kommunfullmaktigesammantrader.5.5d6f28b616a2781adb16c85a.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kommunfullmaktigesammantrader.5.5d6f28b616a2781adb16c85a.html Wed, 17 Apr 2019 09:38:35 +0200 Öppettider påsk Här hittar du kommunens avvikande öppettider under skärtorsdagen. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettiderpask.5.5d6f28b616a2781adb18256.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/oppettiderpask.5.5d6f28b616a2781adb18256.html Fri, 12 Apr 2019 08:34:55 +0200 Upphandlingar på gång i kommunen Inom kort kommer upphandlingar på ramavtal göras inom bygg-, måleri och golvarbeten, Energideklarationer, Vvs- vent, el samt styr och reglerarbeten. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/upphandlingarpagangikommunen.5.540d9f9a169d8c0b57aab8e8.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/upphandlingarpagangikommunen.5.540d9f9a169d8c0b57aab8e8.html Thu, 04 Apr 2019 05:00:00 +0200 Avloppsinventering pågår Det är myndighetskrav som gör att kommunen måste genomföra den omfattande inventeringen. Syftet är att minska mängden fosfor, kväve, smittämnen, kemikalier och läkemedelsrester som belastar vattendragen om reningen i enskilda avlopp är gammal eller dålig. Inventeringen kommer att beröra alla med enskilda avlopp men inte samtidigt. Först och främst fullföljs tidigare genomförda inventeringar. Därefter fortsätter inventeringen för områden med hög skyddsnivå, exempelvis områden nära vatten. – Slutmålet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla dagens krav på funktion. Vi har 3000-3500 enskilda avlopp och uppskattningsvis 75 procent av dem behöver en åtgärd, säger bygg- och miljöchef Tomas Jonsson. Åtgärder som krävs kan vara mer eller mindre stora, alltifrån smärre reparationer till nyanläggning. Timavgiften för tillsyn är i år 916 kronor och tiden för tillsyn kan vara allt mellan 2-6 timmar. Den här avgiften kan du slippa om du vet med dig att ditt avlopp behöver renoveras och åtgärdar det utan föregående tillsyn. En bra början är med andra ord att fundera på i vilket skick ditt avlopp befinner sig. Om du ska åtgärda brister i ditt avlopp måste du anmäla det till kommunen, handläggningen kostar då 1832 kronor. Ska du anlägga ett nytt avlopp ansöker du om tillstånd, handläggningen kostar då 5496 kronor för en avloppsanordning med vattentoalett med utsläpp till mark och vatten. Har du frågor om enskilda avlopp, kontakta bygg-miljonamnden@bracke.se http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/avloppsinventeringpagar.5.199f94a7169d8ee81101c577.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/avloppsinventeringpagar.5.199f94a7169d8ee81101c577.html Mon, 01 Apr 2019 09:47:00 +0200 Nytt lagkrav på e-faktura 1 april 2019 träder lagen om e-faktura i kraft. Det innebär att leverantör till Bräcke kommun måste skicka fakturor som godkänns av elektroniska system. Pdf-fakturor och inskannade pappers­fakturor räknas inte som e-fakturor. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nyttlagkravpaefaktura.5.2644247c16999eea88cc3d6e.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nyttlagkravpaefaktura.5.2644247c16999eea88cc3d6e.html Tue, 26 Mar 2019 16:38:45 +0100 Här kan du rösta till omvalet i Falun Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun erbjuder Bräcke kommun förtidsröstning torsdagen den 28 mars, måndagen den 1 april och tisdagen den 2 april i Bräcke Folkets Hus, Foajén http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/harkandurostatillomvaletifalun.5.2644247c16999eea88c62e79.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/harkandurostatillomvaletifalun.5.2644247c16999eea88c62e79.html Wed, 13 Mar 2019 15:28:22 +0100 Träffa oss på skidskytte-VM! Nu pågår skidskytte-VM i Östersund med många besökare i Jämtland. Vi på Bräcke kommun är där för att prata om de möjligheter som finns för de som vill stanna längre. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/traffaosspaskidskyttevm.5.69dbc0eb16938cff410b4e78.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/traffaosspaskidskyttevm.5.69dbc0eb16938cff410b4e78.html Wed, 13 Mar 2019 12:56:16 +0100 Skoter ska köras på skoterleder Såhär i skotertider kommer en påminnelse om att följa skoterleder och bara korsa vägar när det är absolut nödvändigt. Det är förbjudet att köra alltför nära bostäder och bebyggelse. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/skoterskakoraspaskoterleder.5.69dbc0eb16938cff410b3a9b.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/skoterskakoraspaskoterleder.5.69dbc0eb16938cff410b3a9b.html Tue, 12 Mar 2019 16:00:17 +0100 Militärövning Furuhagen vecka 11 och 13 Med start den här veckan kommer Hemvärnet att öva strid i tät bebyggelse uppe vid Furuhagen. Bataljonen är i Bräcke 13-17 mars, samt 27-31 mars. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/militarovningfuruhagenvecka11och13.5.69dbc0eb16938cff410a698d.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/militarovningfuruhagenvecka11och13.5.69dbc0eb16938cff410a698d.html Fri, 01 Mar 2019 15:00:39 +0100 Sportlov i hela Bräcke kommun 2019 Vi satsar återigen på gemensam annonsering av aktiviteter för barn och unga på sportlovet! Affischer dyker nu upp över hela kommunen och vi finns i Kommunbladet och på turistinformationens fb-sida. Dagsprogrammet hittar du som nedladdningsbar pdf-fil under Kultur och Fritid och i evenemangskalendern ! Kommer du på mer saker som du vill dela, skicka det till turistinformationens facebook-sida. Och - fantastiska föreningsliv, tack för allt ni ordnar för våra barn och unga! Ni är guld värda, ha ett väldigt, väldigt fint sportlov! http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sportlovihelabrackekommun2019.5.69dbc0eb16938cff410d86.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/sportlovihelabrackekommun2019.5.69dbc0eb16938cff410d86.html Thu, 28 Feb 2019 13:20:01 +0100 Militärövning Furuhagen vecka 11 och 13 I mars kommer Hemvärnet att öva strid i tät bebyggelse uppe vid Furuhagen. De datum som gäller är 13-17 mars, samt 27-31 mars. Själva övningen kommer att pågå 15-16 mars samt 29-30 mars och däremellan sker förberedelser och efterarbete/städning. Det är Hemvärnets ansvar att hålla säkerhetsavstånd men som privatperson kan det ändå vara bra att veta att säkerhetsavståndet för hörsel är 25 meter från den plats där det skjuts. Det vill säga 25 meter från övande trupp finns ingen risk för hörselskador.   Något som också är bra att känna till är att bataljonen på cirka 60 personer kommer att bo i tält vid hamnen och röra sig i Bräcke under övningsperioden för att handla mat och så vidare. Mer info Vill du komma i kontakt med övningstruppen hänvisas till  Joakim Lundgren: 076-864 19 02 http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/militarovningfuruhagenvecka11och13.5.5eff307216914a684df5751f.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/militarovningfuruhagenvecka11och13.5.5eff307216914a684df5751f.html Sun, 24 Feb 2019 10:22:35 +0100 SMHI utfärdar Varning klass 2 stormbyar SMHI har utfärdat en Varning klass 2 för stormbyar med start söndag eftermiddag eller kväll. Kom ihåg att förankra lösa föremål och förbered för eventuella strömavbrott. Läs mer på SMHI:s hemsida. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/smhiutfardarvarningklass2stormbyar.5.5eff307216914a684df1ad26.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/smhiutfardarvarningklass2stormbyar.5.5eff307216914a684df1ad26.html Wed, 20 Feb 2019 13:31:37 +0100 Dina åsikter behövs i resvaneundersökning Reser du ofta med bil, buss eller tåg längs Mittstråket? (E14, Mittbanan genom Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre). Ta chansen att påverka framtidens resmöjligheter i Mittstråkets enkät. Enkäten hittar du här: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=92555acd22c2 Undersökningen ska förhoppningsvis ge ökad kunskap om vilka resor du gör idag och hur du vill resa i framtiden. Med den informationen kan rätt åtgärder och investeringar göras. Dina svar är av stor vikt för det fortsatta utvecklingsarbetet! Mittstråket I projektet Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland med stöd från Regionala utvecklingsfonden. De gör investeringar och åtgärder som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen. Ovanstående undersökning är en del i Mittstråkets arbete med att ta fram en affärsplan med förslag på åtgärder för ökad andel buss- och tågresor i Mittstråket som sträcker sig från Sundsvall till Storlien. Läs mer på www.mittstraket.se Kontakt Vid frågor om syfte och fortsättning kopplat till enkäten, kontakta christin.borg@lansstyrelsen.se Vid praktiska frågor om enkäten, kontakta jonas.astrom@trivector.se http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/dinaasikterbehovsiresvaneundersokning.5.7dafb663168e63dcc3064146.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/dinaasikterbehovsiresvaneundersokning.5.7dafb663168e63dcc3064146.html Tue, 19 Feb 2019 09:14:01 +0100 Uppstart för digitaliseringsprojekt Häromdagen hölls kick-offen för projektet ”Lokal digital agenda” i Bräcke kommun. Projektet är en förstudie finansierad av Tillväxtverket som ska ta reda på hur vi på bästa sätt gör Bräcke kommun mer digital. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/uppstartfordigitaliseringsprojekt.5.7dafb663168e63dcc30522bf.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/uppstartfordigitaliseringsprojekt.5.7dafb663168e63dcc30522bf.html Tue, 19 Feb 2019 08:34:51 +0100 Kommunstyrelsemöte 20 februari Allmänheten är välkommen att lyssna på kommunstyrelsemötet från klockan 13.15 i Nämndrummet, kommunhuset. En av beslutspunkterna är att tillsätta en utredning av simhallar som teknik- och infrastrukturavdelningen föreslagit. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige i juni 2016 beslutade att kommunens tre simhallar och dess kostnader ska ses över och att förslag till vad som kan förbättras och samtidigt spara pengar ska ges. Förslaget som nu ska röstas igenom är att i ett första steg utreda statusen på nuvarande simhallar i Kälarne, Bräcke och Gällö, vilket bedöms kosta 122 000 kronor att genomföra. Nedan finner du ärendelistan. Läs mer om övriga ärenden i kallelsen. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kommunstyrelsemote20februari.5.7dafb663168e63dcc3051c57.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/kommunstyrelsemote20februari.5.7dafb663168e63dcc3051c57.html Thu, 14 Feb 2019 11:06:17 +0100 Information om gallring/stormsäkring i Bräcke Norrskog kommer att utföra en gallring under veckorna 10-11. Områden som berörs är Gamla Sösjövägen mot stallet, kring Violvägen, Brunkullevägen, Blåsippevägen, Vitsippevägen, Gullvivevägen och Majblommestigen i Bräcke(området är markerat på kartan nedan). Skogen som berörs har uppnått en ålder då det är dags att gallra, vilket innebär att ungefär en tredjedel av träden kommer att plockas ut. Det för att utveckla skogen och skapa förutsättningar för de träd som ska vara kvar att växa sig stora. Vi kommer att lämna hänsyn till miljön genom att spara träd med särskilda naturvärden och döda träd. Vi kommer också att skapa nya höga stubbar för fåglar och insekter, lämna kantzoner mot områden med naturvärden samt vara särskilt varsamma om lövträd. Eventuella stigar lämnas i befintligt skick och ska vara framkomliga när vi är klara. Kontaktpersoner Norrskog: Skogsrådgivare: Mattias Olofsson, 010-150 25 68 Avverkningsledare: Mikael Hansen, 010-150 26 51 http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/informationomgallringstormsakringibracke.5.7dafb663168e63dcc30ca12.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/informationomgallringstormsakringibracke.5.7dafb663168e63dcc30ca12.html Wed, 13 Feb 2019 14:26:03 +0100 Stationsmiljön i fokus under trygghetsvandring I veckan genomfördes en trygghetsvandring i Bräcke, där bland annat stationshuset diskuterades. Förstärkt belysning och kameraövervakning är två åtgärder som fastighetsägaren planerar. En trygghetsvandring ska genomföras vid behov enligt det samverkansavtal som kommunen har tillsammans med polisen. Politiker, fritidsledare, polis och tjänstepersoner från kommunen deltog tillsammans med stationshusets fastighetsägare och hyresgäst i veckans vandring. - Vi gör det här bland annat för att miljön runt stationen upplevs som otrygg. Det kommer in mycket kritik mot kommunen om att vi inte gör något. Eftersom vi inte äger stationen kan vi inte gå in och bestämma men däremot kan vi vara en samverkanspartner till att öka tryggheten, säger Åsa Bjöörn, Folkhälsosamordnare i Bräcke kommun. Syftet med en trygghetsvandring är att inventera vilka åtgärder som krävs för att göra ett visst område tryggare. De åtgärder gruppen diskuterade kring stationen var bland att förstärka belysningen. Det fastighetsägaren Per Linnér planerar i det närmaste, troligtvis i slutet av mars, är att måla om inomhus och sätta upp kameraövervakning. Det innebär att polisen kan få bevismaterial om något inträffar, eftersom övervakningsmaterialet sparas i tio dagar. En annan åtgärd som fastighetsägaren hoppas ska öka tryggheten är att en till hyresgäst flyttar in i lokalen intill väntsalen. Vem det eventuellt blir är inte klart än. Själva väntsalen är det Svenska reseterminaler som hyr. Det de kan påverka är till exempel öppettiderna, där finns ingen ändring i nuläget planerad.­ http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/stationsmiljonifokusundertrygghetsvandring.5.7dafb663168e63dcc301b31.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/stationsmiljonifokusundertrygghetsvandring.5.7dafb663168e63dcc301b31.html Fri, 08 Feb 2019 12:56:49 +0100 Nu vänds blickarna mot Jämtland I februari och mars pågår inte mindre än två VM i Jämtland. Alpina i Åre just nu och därefter skidskyttet i Östersund. De stora eventen är ett gyllene tillfälle att visa omvärlden allt det vackra med att bo och leva i Jämtland – och Bräcke. http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nuvandsblickarnamotjamtland.5.6851f5f3168ad7d58e264341.html http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/nuvandsblickarnamotjamtland.5.6851f5f3168ad7d58e264341.html