Dela sidan på sociala medier

Bräcke kyrka

Bräcke kyrka ligger på en höjd sydost om samhället med otrolig utsikt över Revsundssjön.

Den vackra träkyrkan i  nyklassisk stil ersatte den mindre och mer centralt belägen träkyrka från 1580-talet som revs 1861.  

Efter många turer om vart den nya kyrkan skulle placeras och hur den skulle se ut, så antogs en tidsplan av kyrkobyggmästaren Johan Nordell i samförstånd med församlingsborna. En ritning till den nya kyrkan uppgjordes vid Överintendentsämbetet av den i förtid bortgångne arkitekten Abraham Rafael Ulric Pettersson (1824-1866). Ritningen godkändes av församlingsborna vid en sockenstämma den 6 juni 1858, med undantaget att man önskade att kyrkan skulle bli fem alnar längre än vad ritningen utvisade samt att den skulle förses med tvärgång och dörr på kyrkans norra sida.

De slutliga ritningarna godkändes den 12 augusti 1858 av den tillförordnade regenten (blivade) Oscar II. Uppförandet av kyrkan skedde sommaren 1859 under Nordells ledning. Arbetet avstannade under vintern men återupptogs våren 1860 då inredningen färdigställdes. Den 4 november, på Alla Helgons dag, 1860 invigdes så äntligen kyrkan i Bräcke. Den hade då kostat den 711 personer lilla församlingen 11 000 riksdaler.  

Bräcke kyrka är en träkyrka. Ytterväggarna är klädda med liggande träpanel och målad i en ljusgul färg. Tornet är 33 meter högt och utsikten där uppifrån är fantastisk. I tornet hänger två klockor.

Altartavlan med motivet "Jesus vid Sykars brunn" är målad av Karl Tirén 1926. I sakristian, som ibland används som "lillkyrka" vid mindre sammankomster, återfinns altare, altarring och predikstol från den gamla 1580-talskyrkan. Dessa inventarier skingrades när gamla kyrkan revs, men har senare kunnat återsamlas.  

Vid en renovering 1960 fick kyrkorummet det utseende det har idag, bl. a. genom tillkomsten av väggarnas brädfodring. Den högt belägna kyrkan är väl värd ett besök, inte minst tack vare den vackra och harmoniska skogskyrkogården - ett vackert parkområde genomfluten av Sösjöbäcken.

Kyrkan öppnas av vaktmästaren på begäran.
Tel: +46 (0)693-100 43
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2019-08-16 av Tobias Persson