Dela sidan på sociala medier

Nyhems kyrka

Belägen i Ulvsjö, tre km norr om Nyhems samhälle och synlig från länsväg 323 ligger Nyhems kyrka. Det är en typisk landsortskyrka, byggd i trä, uppförd under åren 1852-53 och invigd 1855. Kanske är det den vackra omgivningen, med höga skuggande björkar inne på kyrkogården som gör att kyrkan ändå ger ett storslaget intryck i all sin enkelhet.

Nyhems kyrka lever i alla avseenden upp till bilden av den lilla ursvenska sockenkyrkan! Platsen för kyrkan valdes så att alla som bodde i socknen skulle få ungefär lika långt väg dit. När den byggdes var detta i stort sett väglöst land. Endast kyrkstigar ledde genom skogen från de olika byarna till kyrkan. Det händer fortfarande att vissa av dessa kyrkstigar under vackra sommardagar utnyttjas för kyrkvandringar enligt gammalt mönster.

Nyhems kyrka har genomgått ett flertal renoveringar och restaureringar. 1952 installerades elvärme samtidigt som den nuvarande orgeln installerades. Till hundraårsjubileet 1955 gjordes en renovering där kyrkan försågs med sin stämningsfulla altartavla, föreställande hur Jesus uppenbarar sig för kvinnorna på påskmorgonen. Tavlan målades av den Jämtländske konstnären A. Liljekvist från Ås.

Nedanför kyrkan ligger gamla och nya sockenstugen. Den gamla sockenstugan, som tidigare använts bl a som skola, restaurerades på frivillig väg under två veckors intensivt arbete under sommaren 1971. Arbetet TV - filmades och sändes i TV hösten - 72. Stugan är nu delvis hembygdsmuseum och här kan man beskåda en stor mängd kulturhistoriskt intressanta bruksföremål, de flesta skänkta av bygdens folk. I stugan finns också ett sällskapsrum som kan utnyttjas för mindre sammankomster. För större sällskap finns nya sockenstugan med stor samlingssal.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2019-08-16 av Tobias Persson