Dela sidan på sociala medier

Sundsjö kyrka

Mitt i byn i mycket vacker omgivning ligger Sundsjö kyrka. Den nuvarande kyrkan byggdes på 1820-talet. Som ledare för byggnadsarbetet anlitades stiftsbyggmästaren i Härnösands stift, Simon Geting, som av många betraktades som den tidens främste inom sitt fack.

Kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil, den stil som var mest vanlig under 1700-talets senare hälft och som strävar efter att återuppliva antika former. Från början hade kyrkan spåntak men detta byttes ut och ersattes med skiffertak i samband med den restaurering som utfördes 1911. Vid samma tillfälle restaurerades kyrkan även invändigt där de omfattande målnings- och förgyllningsarbetena utfördes av målarmästare Lindahl från Östersund.

Predikstolen är vackert snidad och målad i blå marmoreringar med guldemblem i fälten. Stolen har troligen tillverkats av bildhuggaren Jonas Edler som levde mellan åren 1764 och 1832. Tak och predikstol förbinds med varandra genom en vacker draperimålning i gult och blått. Dopfunten i Sundsjö kyrka är tillverkad av Torvald Alof och installerades i kyrkan 1958. Materialet är röd granit. Över dopfunten finns en vacker dopaltartavla, föreställande Emmausvandrarna och målad 1911 av konstnären Karl Tirén.

I Sundsjö kyrka finns också ett förnämligt och unikt krucifix, placerat på ena långväggen.
Det är den äldsta kända framställningen i hela Jämtland av Kristus på korset. Det härstammar från 1200-1300 talet och är ett verk av en lokal konstnär. Kyrkans vackra dopängel tillkom 1778 och är ett verk av en okänd målare.

Kyrkan restaurerades även 1951 - 53. Nära den nuvarande kyrkan ligger ruinerna av Sundsjö gamla medeltidskyrka som nu tyvärr är riven. Det som återstår visar dock tydligt hur kyrkan såg ut. Den var 16 meter lång och 7,5 meter bred. Under sommarhalvåret brukar ruinen användas för utegudstjänster och kan då ta emot ett fyrtiotal besökare.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2019-08-16 av Tobias Persson