Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Planer och kartor

I den här avdelningen hittar du information om kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Ny detaljplan för Gällö samhälle

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Gällö samhälle. Planen syftar till att modernisera alla äldre detaljplaner för samhället som idag består av 25-talet olika planer från 1948 och framåt. Planen moderniseras och görs lite mer flexibel vad gäller användningssätt, byggrätt, hushöjd och exploateringsgrad. Den är ändå relativt lika de tidigare gällande planerna och medför inga större förändringar för samhället.

Planen är nu föremål för samråd och alla dokument och plankartor finns att se på biblioteket i Gällö samt i kommunhuset i Bräcke. I högerspalten finns länkar till detaljplanerna och tillhörande dokument.

Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen, senast den 18 juni 2015 till Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke.

Förfrågningar besvaras per telefon av Jonny Berg 0693-162 06 eller av stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Bräcke kommun har reviderat sin översiktsplan inom avsnittet strandskydd.

Läs mer vid underrubriken översiktsplan, strandskydd och LIS-områden, eller klicka härlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2015-05-25 av Liv Edström