Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Planer och kartor

I den här avdelningen hittar du information om kommunens översiktsplan och detaljplaner.

LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Bräcke kommun har reviderat sin översiktsplan inom avsnittet strandskydd.

Läs mer vid underrubriken översiktsplan, strandskydd och LIS-områden, eller klicka härlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2015-09-10 av Inger Nilsson
Kontaktinformation
Översiktsplanering
David Danielsson, teknisk chef
Tel 0693-162 14
E-post

Detaljplanering
Jonny Berg, byggnadsinspektör
Tel 0693-162 06
E-post

Relaterade länkar