Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Företagarluncher och företagarfrukostar 2018

Hej Företagare! Så här ser schemat ut för Företagarluncherna och Företagarfrukostarna 2018.  Nedan kan du se schemat och håll utkik i kommunbladet, hemsidan/nyhetsbrev och på facebook för att se temat för dagen. Företagarlunchen*- börjar kl.11.30 och frukosten** börjar kl.08:00.

Klicka här för att se schemat i PDF-format.PDF

schema 2017
Sidan publicerad 2018-05-09 av Daniel Svensson