Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Företagarluncher och företagarfrukostar 2017

Hej Företagare! Så här ser schemat ut för Företagarluncherna och Företagarfrukostarna 2017. Under 2016 har föreningen Företagarna Bräcke i samarbete med Bräcke kommun utökat antalet tillfällen från 8- till 17st träffar. Nedan kan du se schemat och håll utkik i kommunbladet, hemsidan och på facebook för att se temat för dagen.

Bräcke                      Kälarne                  Gällö                     Pilgrimstad
Jämtkrogen              Östjemten               Camp Viking        PilgrimCenter
6 februari                 16 februari              16 mars                4 maj
6 mars                      27 april                     17 augusti           19 oktober
3 april                       28 september          16 november
8 maj
5 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december

schema 2017
Sidan publicerad 2017-05-30 av Daniel Svensson