Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Företagarluncher och företagarfrukostar 2018

Hej Företagare!

Under 2019 kommer vi tillfälligt att pausa lunch- och frukostmöten för att se på nya former att mötas. Kom gärna tillbaka senare.

schema 2017
Sidan publicerad 2019-01-30 av Gustav Frändén Kron