Dela sidan på sociala medier

Näringslivsklimat

Arbetet med näringslivsklimatet i kommunen pågår i en arbetsgrupp med tjänstemän, företagare och organisationer. Nu presenteras ett program för ett bättre näringslivsklimat 2025. Programmet har tagits fram genom enkäter, workshops, företagsbesök samt en utredning av näringslivsklimatet i kommunen.

Programmet har nu antagits av Kommunfullmäktige!

Du som företagare eller som representerar en organisation har haft möjlighet att tycka till om förslaget till program. Programmet antogs av politikerna i kommunfullmäktige den 19 december. Du hittar det antagna förslaget härPDF.

Plats, service och nätverk

De tre prioriterade arbetsområdena är platsen, service och nätverkande. I området plats ingår infrastruktur, som innebär möjligheter att resa till och från kommunen, möjliggöra arbetspendling och transporter. I området ingår även attraktionskraft som syftar till att stärka bilden av bygden. I området service ingår bemötande och tillgänglighet gällande både samverkan och service. I området nätverk ingår mötesplatser som är tillgängliga och moderna samt kompetensutveckling som ger erfarenhetsutbyte.

 

Sidan publicerad 2019-02-06 av Gustav Frändén Kron