Dela sidan på sociala medier

Näringslivsklimat

Arbetet med näringslivsklimatet i kommunen pågår i en arbetsgrupp med tjänstemän, företagare och organisationer. Nu presenteras ett program för ett bättre näringslivsklimat 2025. Programmet har tagits fram genom enkäter, workshops, företagsbesök samt en utredning av näringslivsklimatet i kommunen.

Vad tycker du är viktigt?

Du som företagare eller som representerar en organisation kan tycka till om förslaget innan programmet antas av politikerna i kommunfullmäktige. Vi behöver ditt svar senast den 28 september och du hittar förslaget här.PDF

Förslaget finns också att tillgå på våra bibliotek och där har du också möjlighet att fylla i formuläret.

Lämna ditt svar nedan.

Plats, service och nätverk

De tre prioriterade arbetsområdena är platsen, service och nätverkande. I området plats ingår infrastruktur, som innebär möjligheter att resa till och från kommunen, möjliggöra arbetspendling och transporter. I området ingår även attraktionskraft som syftar till att stärka bilden av bygden. I området service ingår bemötande och tillgänglighet gällande både samverkan och service. I området nätverk ingår mötesplatser som är tillgängliga och moderna samt kompetensutveckling som ger erfarenhetsutbyte.

Dina synpunkter:

Kontaktuppgifter
User information

Hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att inhämta synpunkter till program för näringslivsklimat. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.bracke.se/personuppgifter

Sidan publicerad 2018-09-05 av Anna Jensén Salomonsson