Dela sidan på sociala medier

Näringslivsklimat

Arbetet med näringslivsklimatet i kommunen pågår i en arbetsgrupp med tjänstemän, företagare och organisationer. Nu presenteras ett program för ett bättre näringslivsklimat 2025. Programmet har tagits fram genom enkäter, workshops, företagsbesök samt en utredning av näringslivsklimatet i kommunen.

Programmet har nu antagits av Kommunfullmäktige!

Du som företagare eller som representerar en organisation har haft möjlighet att tycka till om förslaget till program. Programmet antogs av politikerna i kommunfullmäktige den 19 december. Du hittar det antagna förslaget härPDF. Vill du läsa en kort sammanfattning av programmet kan du göra det härPDF. Från programmet tar vi sedan fram aktivitetsplaner för innevarande år. 2019 års plan kan du läsa härPDF.

Plats, service och nätverk

De tre prioriterade arbetsområdena är platsen, service och nätverkande. I området plats ingår infrastruktur, som innebär möjligheter att resa till och från kommunen, möjliggöra arbetspendling och transporter. I området ingår även attraktionskraft som syftar till att stärka bilden av bygden. I området service ingår bemötande och tillgänglighet gällande både samverkan och service. I området nätverk ingår mötesplatser som är tillgängliga och moderna samt kompetensutveckling som ger erfarenhetsutbyte.


Sidan publicerad 2019-04-11 av Gustav Frändén Kron