Synpunkter på programmet "Ett bättre/blomstrande näringslivsklimat"

Synpunkter på programmet "Ett bättre/blomstrande näringslivsklimat"

Du som företagare i Bräcke kommun kan tycka till om förslaget innan programmet antas av politikerna i kommunfullmäktige.

Lämna dina synpunkter senast den 28 september på:
www.bracke.se/naringslivsklimat

Sidan publicerad 2018-09-26 av Helen Boström