Transportbidrag till livsmedelsbranschen

En regelförändring i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Ansökan för transporter utförda under andra halvåret 2017 ska lämnas in senast den 31 mars 2018.

Transportbidrag är i grunden ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet.

Läs mer här, www.tillvaxtverket.se/transportbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,
eller kontakta Näringslivskontoret om du vill ha hjälp?
E-post: tillvaxt@bracke.se
Telefon: 0693-161 43

Sidan publicerad 2018-02-12 av Daniel Svensson