Dela sidan på sociala medier

Regionalpolitiska stöd hos Region JH

Här listar vi de regionalpolitiska stöd som hanteras av Region Jämtland Härjedalen.

Mikrobidrag
Bidraget ges i första hand till nystartade företag. Du ses som nystartad upp till fem år. Du kan få högst 50 procent i bidrag till investeringar där utgifterna är högst 60 000 kronor. Deltidsverksamhet kan vara ok men verksamheten ska vara den huvudsakliga och ej hobby. 

Mässkostnader
Avser ett första mässdeltagande. Stödet är max 50 procent av stödberättigande kostnader.

Konsultcheck
Bidrag i form av konsultcheck kan komma ifråga vid köp av "i tid och rum" avgränsade externa konsulttjänster för att utveckla ett företag. Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Även företag som gemensamt genomför samverkansprojekt som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka bidraget, vilket är avsett att täcka en viss del av investeringskostnaderna. Företag vars produktion av varor och tjänster exporteras ut ur länet prioriteras.

Regionalt bidrag till företagsutveckling
Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Även företag som gemensamt genomför samverkansprojekt som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka bidraget, vilket är avsett att täcka en viss del av investeringskostnaderna. Företag vars produktion av varor och tjänster exporteras ut ur länet prioriteras.

Regionalt investeringsbidrag
Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster.

Sådd- och innovationsfinansiering

Har du ett företag och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation som kan kommersialiseras kan du söka innovationsbidrag eller innovationslån till utvecklingen av detta. 

Det är viktigt för Sverige att förnyelsen ständigt pågår och att goda idéer kan utvecklas till goda affärer. I tidiga skeden kan det, speciellt i små eller nystartade företag, vara svårt att hitta riskvilligt kapital. Såddfinansiering kan ges till företag för att finansiera utveckling av idéer som bedöms ha goda chanser att bli kommersiellt betydelsefulla och kunna ge tillväxt.

Här kan du läsa mer om alla företagsstöd på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2018-02-26 av Daniel Svensson