Dela sidan på sociala medier

Övriga företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen ansvarar även för andra stöd till företagare.

Kommersiell service i glesbygd
Du som tillhandahåller en livsmedelsservice (nödvändigt utbud av basservice) via exempelvis en dagligvarubutik eller en bensinstation i glesbygd eller landsbygd kan få stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service används för att trygga tillgången på dagligvaror och drivmedel i serviceglesa områden i länet.

Vilka stödformer finns till kommersiell service?

Investeringsbidrag 
Stöd kan erhållas i samband med investeringar i byggnader, större reparationer av lokaler som behövs för verksamheten, inventarier, inredning eller liknande som behövs för verksamheten. Du kan, i normalfallet, få bidrag med högst 50% av de utgifter som godkänns i din ansökan.

Investeringslån
Avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager där annan finansiering inte går att erhålla.

Servicebidrag 
Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Bidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Bidrag lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt kan bidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

Hemsändningsbidrag 
Bidraget riktar sig mot kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Ersättningen kan också gälla inköpsresor. Det är kommunen som avgör om och hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras.

Sidan publicerad 2018-02-26 av Daniel Svensson