Dela sidan på sociala medier

Serveringstillstånd

För att servera och sälja alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan vara permanent eller till ett enstaka tillfälle för allmänheten eller ett slutet sällskap.

Allmänna grundsatser för serveringspolitiken är att ordning och nykterhet skall råda vid serveringen. Vidare anges att det är samhället och inte marknaden som skall avgöra behovet av alkoholservering. Alkoholpolitiska olägenheter av restaurangernas alkoholservering skall motverkas.

Kommunstyrelsen - socialutskottet ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt Alkohollagen SFS 2010:1622.

Handläggningstider

Tänk på att ansöka i tid. För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Den totala handläggningstiden är normalt 3 månader.

För tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten beräknas handläggningstiden  till  1 månad.
 
Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutna sällskap är den vanligaste typen av ansökningar om serveringstillstånd. Handläggningstiden beräknas till 10 dagar.

Under vissa delar av året kan handläggningstiden blir längre på grund av ökat antal ansökningar samt lägre bemanning hos flera instanser.

Sidan publicerad 2019-02-19 av Kajsa Tingsborg