Dela sidan på sociala medier

Upphandling

Bräcke samverkar med övriga kommuner i länet, Jamtli och Räddningstjänstförbundet m fl i en gemensam upphandlingsnämnd.

Tillsammans har vi ett upphandlingskontor i Östersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som genomför ramavtalsupphandlingar och även hjälper till med kommunspecifika upphandlingar som vi genomför själva.

Bräcke kommuns ledamot i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) är Sven-Åke Draxten (s), med Martin Halvarsson (m) som ersättare.

Lagen om offentlig upphandling styr

Kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Förutom lagstiftningen tillämpar kommunen en upphandlingspolicyPDF med tillämpningsföreskrifter och en direktupphandlingspolicy.PDF

Mer om hur en upphandling går till kan du läsa på Konkurrensverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.

Till vårt stöd finns även Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som verkar för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Lämna anbud

Kommunernas upphandlingar annonseras oftast i Vismas TendSign. Om du vill lämna anbud i elektroniska upphandlingar anmäler du dig här: TendSign.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Klicka på ”Skapa nytt konto” och registrera dig. Grundversionen är kostnadsfri.

Leta upp den upphandling du är intresserad av och klicka på den för att få upp annonsen med information om upphandlingen, samt var du kan hämta förfrågningsunderlaget.

Aktuella upphandlingar:


- Matproduktion i Kälarne och Bräcke

Bräcke kommun har lagt ut matlagning, servering och distribution på entreprenad gällande måltider för skola, barnomsorg, äldreomsorg m fl verksamheter.

Konkurrenssituationen är sådan att vi innan vi lägger tid och pengar på ett förfrågningsunderlag vill undersöka vilket intresse det finns att producera mat till kommunens verksamheter. Beroende på hur intresset ser ut bland de som anmäler sig, och som vi bedömer vara lämpliga, kommer vi att avgöra om vi ska förhandla, driva i egen regi eller fortsatt upphandla tjänsten.

Kontakta Bräcke kommun, Yngve Hamberg, 0693-16127 eller yngve.hamberg@bracke.se för att få mer information.

Sidan publicerad 2018-11-23 av Gustav Frändén Kron
Relaterade länkar

Gällande avtal visas hos Visma TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommande ramavtalsupphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom länssamverkan vill vi gärna förvarna om på den här sidan.