Dela sidan på sociala medier

Kick-off för projektet

Den 12 februari var uppstartsdag för ”Lokal digital agenda” i Bräcke kommun med föreläsnignar och inspiration för kommunanställda.

En av föreläsarna var Katarina Gidlund från Mittuniversitetet. Hon har forskat om digitalisering i offentlig sektor i 20 år och ett genomgående drag hon sett är att människor ofta tror att någon annan vet vad ”digitalisering” är. Enligt henne är digitalisering tre S: Saker, Sätt och Struktur. Det vill säga både tekniska hjälpmedel som till exempel mobiler, men också värden och logik i samhället och inte minst hur vi organiserar oss på jobbet för att göra saker på ett bättre sätt.

Under uppstartsdagen deltog avdelningschefer, enhetschefer och arbetsgruppen för "Lokal digital agenda".

Lärseminarium "Lokal Digital Agenda" i Bräcke, 12 feb 2019. Sol Vikström föreläser.

Sol Vikström var den andra föreläsaren under uppstartsdagen.

Lärseminarium "Lokal Digital Agenda" i Bräcke, 12 feb 2019.

Under uppstarsdagen hölls workshop, bland annat kring frågan: Vad skulle vi vilja göra som vi inte har tid med?

Lärseminarium Lokal Digital Agenda i Bräcke, 12 feb 2019. Katarina Gidlund föreläser

Katarina Gidlund.

Sidan publicerad 2019-05-23 av Stina Hylén