Dela sidan på sociala medier

Bidrag till föreningslivet

Det finns flera olika typer av bidrag som din förening eller organisation kan söka, här finns en kort sammanfattning. Hela programmet för föreningsbidragen hittar du längre ner på sidan.

Om din förening beviljas stöd ska det framgå på hemsidor och i annonsering med mera. En textrad som fungerar är "Med stöd av Bräcke kommun". Där det finns möjlighet ska kommunloggan finnas med, hör av er om ni behöver en bildfil.

Riktlinjerna för bidrag, dvs Program för bidrag till föreningslivet inom Kultur och fritid revideras under 2019, med en öppen remissrunda som avslutas 15 september, mer information om hur du lämna synpunkter här.

Blanketter
Alla blanketter hittar du i blankettarkivet.

Stöd till verksamhet och utveckling i föreningslivet

Aktivitetsstödet går till dem som bedriver organiserad verksamhet för åldrarna 0-25 år. Två gånger per år ska föreningen skicka in närvarorapporter och bidraget beviljas efter hur många som deltagit under terminen. Du som redovisar till IdrottOnline kan kopiera närvarolistorna därifrån, bara du använder kommunens sammanställning/ansökan som försättsblad. Kom ihåg knattarna!

Ledarutbildningsbidraget söker föreningen för att kunna utbilda sina ledare. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in.

Utvecklingsbidraget är till för att föreningar ska kunna testa nya former för sin verksamhet. Samarbeten mellan föreningar, lägeraktiviteter och drogförebyggande verksamhet är några idéer. När arrangemanget är genomfört ska du redovisa det ekonomiska utfallet inom två månader. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in. OBS: Årets medel är i stort sett slut. Kontakta kulturchefen om ni funderar på en ansökan.

Kulturbidraget kan din förening söka för offentliga arrangemang med egna och inhyrda aktörer inom musik, teater, dans, konst, film, media, litteratur och kulturhistoria. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras genom högre kostnadstäckning. När arrangemanget är genomfört ska du redovisa det ekonomiska utfallet. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in. OBS: Årets medel är i stort sett slut. Kontakta kulturchefen om ni funderar på en ansökan.

Bidrag till byföreningar är det nya namnet på "Stöd till utvecklingsgrupper ...", och är ett stöd som kan sökas av till exempel byalaget som samlar ihop folk och föreningar som främjar byns eller bygdens utveckling. Endast en förening per bygd, och samma by kan inte få bidrag både till byföreningen och till sin samlingslokal. Söks senast 30 april.

Studieförbund som ryms inom statens definition för folkbildning kan söka bidrag för sin verksamhet. Söks senast 30 april.

Föreningar för pensionärer och personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag, det baseras på antal medlemmar i föreningen under föregående år. Söks senast 30 april.

Övriga stöd   

I kommunen finns ett antal bidragsberättigade samlingslokaler. De kan söka täckning för upp till femtio procent av sina driftkostnader. Förteckningen över lokalerna hittar du i programmet. Söks senast 30 april.

Föreningar som sköter egna idrottsanläggningar har möjlighet att söka bidrag för drift och underhåll, det regleras då i ett särskilt avtal. Kontakta kulturchefen om du undrar hur det går till.

Medfinansiering/investeringsstöd

I Bräcke kommun har vi inga ordinarie investeringsstöd; vi har valt att prioritera verksamhet istället.

Undantag görs dock ibland, när till exempel Boverket eller Riksidrottsförbundet kräver en mindre kommunal medfinansiering för att bevilja ett större bidragsbelopp. På så sätt har till exempel biograferna i Kälarne och Bräcke, näridrottsplatsen i Hunge och Outdoor Bräcke finansierats, efter särskilda bedömningar. De ärendena hanteras alltid av kommunstyrelsen. Kontakta kulturchefen om du vill veta mer!

Sidan publicerad 2016-01-13 av Anna Jensén Salomonsson