Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Earth Hour och klimatrådgivning

Earth Hour äger i år rum lördagen den 31 mars kl 20.30 — 21.30. Bräcke kommun kommer att delta genom att släcka ner delar av gatubelysningen.
 
Fredagen den 30/3 kl 11-14 kommer kommunens energi- och klimatrådgivare att finnas på biblioteket i Bräcke för att informera om klimatförändringarna samt dela ut stearinljus som en påminnelse om att delta i Earth Hour. Välkomna!

Mer om Earth Hour kan du läsa på energi- och klimatrådgivarens sida.

Sidan publicerad 2012-03-30 av Liv Edström