Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Protokoll och kallelser

Förutom ärenden i kallelsen kan det tas beslut om att ta upp extra ärenden. I kommunfullmäktige måste alla ledamöter vara eniga om att ta upp extra ärenden.

Protokollen är offentliga. Personuppgiftslagen gäller.

Sidan publicerad 2015-06-04 av Cattis Olsson
Kontaktinformation

Yngve Hamberg
sekreterare Bygg- och Miljönämnd
Tel 0693-161 27
E-post

Anna Norling-Jonsson registrator
Tel 0693-161 04
E-post

Cattis Olsson
kommunsekreterare
Tel 0693-161 40
E-post