Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Fritidsgårdar

I Bräcke kommun finns fyra fritidsgårdar som är öppna för barn och ungdomar mellan en och tre kvällar i veckan. Alla fyra får ekonomiskt stöd från kommunens kultur- och fritidsavdelning.

På ungdomsgården i Gällö är det skolan som ansvarar, och i Kälarne och Pilgrimstad är det föreningslivet. I Bräcke delar Svenska kyrkan och en grupp föräldrar på ansvaret för fritidsgården.

Under 2014-2015 har BUFF i Kälarne planerat för en omstart av verksamheten, kontakta Michael Löfgren om du undrar hur det kommer att se ut!


Fritidsgård

Kontaktperson

E-post

UG i Bräcke, tisdag Marcus Reinholtz mr.reinholtz@gmail.com
UG i Bräcke, torsdag Lotta Månthen ann-charlotte.manthen@bracke.se
UG i Gällö, måndag Anders Einarsson, Mimmi Nordin anders.einarsson@zonline.se, mimmi.nordin@zonline.se
Skorpan i Pilgrimstad Susanne Öhrbom susanneohrbom@hotmail.com
BUFF i Kälarne Michael Löfgren michael.lofgren@poles.se
Sidan publicerad 2015-06-16 av Anna Lundström
Kontaktinformation

Anna Lundström,
Kulturchef
0693-162 43
E-post