Bräcke kommunvapen
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

Tel 0693-161 00
Fax 0693-161 05
bracke@bracke.se

Fakturaadress:  
Bräcke kommun
Fack 760058 R 067
106 37 Stockholm

Kort om Kultur och Fritid

Målet för kultur- och fritidsarbetet är en meningsfull fritid för alla medborgare i Bräcke kommun. Samhället ska genomsyras av de aktiviteter som sammantaget utgör ett gott liv; konst, kunskap, motion, friluftsupplevelser och möten människor emellan.
Föreningsliv

I Bräcke kommun finns tre bibliotek (Bräcke, Gällö och Kälarne), fyra ungdomsgårdar (Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad), kulturskola med verksamhet i hela kommunen, ett antal olika fritidsanläggningar och vi jobbar tillsammans med många olika typer av föreningar.

Alla idrotts- och motionsmiljöer bärs av kommunen och föreningslivet i samverkan. Här finns ishall, ridhus, slalombackar, sporthallar, simhallar, fotbollsplaner, skoterspår, elljusspår och skidspår fördelade över hela kommunen.

Kultur- och fritidsenheten ansvarar också för den övergripande kontakten med föreningslivet och handlägger de flesta av de kommunala bidrag som föreningarna kan söka. Aktuell information om möjligheter till verksamhetsutveckling finns hos kulturchefen.

Sidan publicerad 2015-06-29 av Anna Lundström
Kontaktinformation

Övergripande frågor?

Kontakta
Anna Lundström,
Kulturchef
0693-162 43
E-post

Dekor