Dela sidan på sociala medier

Förskola och skolbarnomsorg

Barnomsorgen i Bräcke kommun är väl utbyggd med fyra kommunala förskolor för barn mellan 1 och 5 år och fyra fritidshem i anslutning till grundskolans verksamhet för barn 6-12 år. I kommunen finns även två fristående föräldrakooperativ som bedriver förskole-och fritidshemsverksamhet. Pedagogisk omsorg (familjedaghem) anordnas i dag inte i kommunen.

Förskolan och fritidshemmet handlar inte bara om att tillgodose vårdnadshavares behov av omsorg för att kunna arbeta och studera. Verksamheterna styrs av Skolverkets läroplaner och ska stimulera barnens utveckling och lärande. 

Allmän förskola

Allmän förskola följer i stort sett skolans arbetsår och erbjuds alla barn från och med hösten då barnet fyller 3 år. Den är avgiftsfri och förlagd till 525 timmar per år.  Alla 3- till 5-åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola med reducerad avgift.

Träklossar
Sidan publicerad 2018-08-01 av Ulla Lemon