Dela sidan på sociala medier

Allmänna bestämmelser för barnomsorg

 

Rätt till barnomsorg i Bräcke kommun bedöms utifrån:
• föräldrars förvärvsarbete och/eller studier
• barnets eget behov
• förälders sjukdom

 

Förskolebarn i åldrarna 1-5 år har rätt att erhålla och behålla plats i förskola 15 timmar/vecka när föräldrar är:
• arbetssökande
• föräldralediga med ett yngre syskon

Allmän förskola för barn 3-5 år


Alla barn tre- till fem år har rätt till förskola om minst 525 tim/år, räknat från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är avgiftsfri. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 tim/vecka under skolans läsårstider. Förskolans rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

De tre- till femåringar som är inskrivna i förskolan utifrån ett omsorgsbehov får en reducering av avgiften från september månad det år barnet fyller tre år. Rätten till allmän förskola vid kommunal förskola har även barn inskrivna i annan pedagogisk verksamhet(familjedaghem) och enskilt drivna förskolor.


Regler för arbetssökande och föräldralediga

Förskola: Är du arbetssökande eller föräldraledig har du rätt till barnomsorg 15 tim/vecka. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Fritidshem: Skolbarnsomsorgen omfattas inte av reformen om 15 timmars allmän förskola eller av den del av maxtaxereformen som rör rätt till plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar.

Du har rätt att omedelbart utöka vistelsetiden om du som förälder har behov av detta för arbete eller studier. Erbjuds du som förälder arbete eller studier med kort varsel bereds plats på fritidshem inom två veckor från ansökningstiden.

Ansökan
Ansökan om barnomsorg görs på särskild blankett. Ansök helst sex månader (gärna tidigare) innan du vill ha plats. Vi skickar dig en skriftlig bekräftelse och så småningom en erbjudan om plats. Om ansökan inkommit senast fyra månader innan önskat datum, ska plats erbjudas önskat datum.

Avgift
Betalas enligt gällande taxa. Läs mer under Relaterad information.

Uppsägning av plats
Platsen ska sägas upp skriftligen två månader innan barnet ska sluta i förskolan. För fritidshem är uppsägningstiden en månad. Övergång till förskoleklass/skolbarnomsorg sker automatiskt om inte platsen sagts upp. Barnomsorgsavgiften debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Sidan publicerad 2018-12-10 av Robert Isaksson