Dela sidan på sociala medier

Barns delaktighet oavsett förmåga

Trollskogen och avdelningen Skogstrollen har i vår fått ett glädjande besked från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De har beviljats 470 000:- för att under 2015 arbeta för en bättre lärmiljö för barnen, och inkludera alla barn oavsett deras olika förmågor och behov.

Projektet heter ”Barns delaktighet oavsett förmåga” och går ut på att fördjupa och sprida kunskap om hur man konkret kan arbeta med barns inflytande och tillgänglighet. Målen för satsningen är också en samsyn i arbetsgruppen och förståelse för att barn är olika och att alla barn har rätt till att påverka sitt eget lärande.

– Vi vill utveckla en lärmiljö som är tillgänglig och där barnen kan känna delaktighet oavsett förmåga säger pedagogerna Monica Johansson-Midbjer, Maria Palm, och Gunilla Nilsson som ingår i projektgruppen. Alla barn ska ha rätt att få vara den de är!

Sidan publicerad 2015-06-23 av Catarina Julin Nygren