Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det är en frivillig skolform, som bedrivs tre dagar i veckan. Verksamheten kan kombineras med fritidshem.

Förskoleklassen stimulerar barnens utveckling och ligger till grund för den fortsatta skolgången. Om du, som förälder, planerar att låta ditt barn börja skolan vid 6 års ålder, kan ditt barn beviljas plats i förskoleklassen redan vid 5 år. Beslut tas av rektor efter ansökan från förälder.

Sidan publicerad 2017-11-13 av Josefine Larsson