Dela sidan på sociala medier

Bräcke skola årskurs F till 6

Vi arbetar för en glad och härlig skola där alla ska bli sedda. Bräcke skola ligger i centrala samhället. Vi har nära till skogen och Revsundssjön. På skolan finns idrottsanläggning med bad, bibliotek, filmsal och aula.

Vintertid finns det möjlighet till många olika aktiviteter på skolgården. Med andra ord här är det full aktivitet på rasterna. Under den snöfria tiden spelas bl.a. fotboll, stångboll, fotboll i ruta och bandy. Vi har gungor, sandlådor, klättervägg, cykelslinga och linbana m.m.

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet fungerar som en bro mellan förskola och skola. Tanken är att eleverna ska få lära känna skolans värld genom lek och egen lust, de får växa in i skolan.

Genom framförallt lek så arbetar vi för att få en trygg grupp av elever,  som sedan ska gå vidare i skolans värld. Eleverna ska få de verktyg som de behöver för att klara både kunskapsinlärning samt sociala situationer. Vi tycker det är viktigt att ge ett stort utrymme till barnens eget inflytande och delaktighet och självklart rätten att påverka sitt eget lärande.

Eleverna i förskoleklassen går måndag-onsdag kl. 8.00-14.00, efter det har eleverna tillgång till fritidshemmet Zwampen.

Fritidshemmet Zwampen

Fritidshemmet Zwampen finns i nära anslutning till till låg och mellanstadiet på Bräcke skola. Vi delar våra lokaler med förskoleklassen. Fritidshemmet erbjuder pedagogisk verksamhet före och efter skoltid samt lov. Aktiviteterna planeras utifrån våra elevers önskemål samt läroplanens mål och riktlinjer. Våra öppettider är 06.00-17.30. Frukost serveras fram till kl. 07.30 samt mellanmål kl. 14.00.

Sidan publicerad 2018-09-17 av Ulla Lemon