Dela sidan på sociala medier

Om skolan

Bräcke skola

I Bräcke skola ingår förskoleklass, frtidshem och  årskurserna 1- 9. Klasserna är indelade i lågstadium (1-3) mellanstadium (4-6) och högstadium (7-9).

Elevinflytande

På fritidshemmet och i förskoleklassen har vi regelbundna Stormöten, från åk 1-9 har vi klassråd. I åk 3-9 finns elevråd, med valda representanter från varje klass, samt ansvariga lärare. I åk 7-9 finns även elevskyddsombud.

Vårdnadshavarinflytande

I varje klass finns vårdnadshavarrepresentater. Dessa företräder klassen och organiserar olika evenemang. Det finns för närvarande ingen aktiv "föräldraförening" på vår skola.

Elevutveckling

Infomentor är det dokumentationsprogram vi använder för alla elevers individuella studieplaner, åtgärdsprogram och närvaroregistreringar. Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per år. I samtalet  upprättas eller revideras elevens mål i  IUP (individuella studieplanen) i samråd med vårdnadshavare.

Sidan publicerad 2015-12-16 av Josefine Larsson