Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsoteam

På skolan finns elevhälsosteam som i samråd med vårdnadshavare, kan ge pedagogiskt stöd och upprätta åtgärder för elever. De som ingår i Elevhälsoteamet är:

Reidar Otterbjörk, Rektor
Evy Norin, Specialpedagog
Erika Zakriksson, Kurator
Lotta Blomqvist, skolsköterska

Skolans arbete mot diskriminering och  kränkande handlingar

Skolans plan utvärderas av elever, personal och vårdnadshavare varje termin för att hållas aktuell.

Försäkring

Elever i Bräcke kommuns skolor är olycksfallsförsäkrade  i AIG- Europa som from 2010  bytt namn till  CHARTIS.

Sidan publicerad 2017-02-06 av Reidar Otterbjörk