Dela sidan på sociala medier

Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du ska sortera avfallet, var du kan lämna det, hur mycket sophämtningen och slamtömningen kostar samt annan information om avfall och återvinning.

Kommunen har uppdraget att samla in och omhänderta hushållsavfall.
I begreppet hushållsavfall ingår flera olika avfallslag, där varje avfallsslag ska hanteras lite olika.

En förutsättning för att kommunen ska kunna hantera de olika avfallstyperna på ett säkert och effektivt sätt, är att avfallet källsorterats. Därför ber vi dig att källsortera ditt avfall så noggrant som möjligt och lämna respektive avfallsslag där det hör hemma.

Adressändring

Kom ihåg att anmäla till kommunen om du säljer ditt hus, eller byter adress så vi har aktuella uppgifter i vårt kundregister.

Blankett för anmälan om ägarbyte vatten-/renhållning-/slam- abonnemang.PDF


Öppettider återvinningscentraler

Bräcke (2,5 km norr Bräcke, skyltat från E14);
September-maj: helgfria måndagar 13-18
Juni-augusti: helgfria måndagar och onsdagar 13-19

Gällö (Industriområdet söder om Gällö, skyltat från E14);
September-maj: helgfria tisdagar 07.30-10, helgfria torsdagar 13-18
Juni-augusti: helgfria tisdagar 07.30-10, helgfria torsdagar 13-19

Kälarne (Västanedevägen 3);
September-maj: helgfria tisdagar 13-18
Juni-augusti: helgfria tisdagar 13-19

Dag före röd dag stänger återvinningscentralerna kl 16.

Grovavfall

En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushåll. Till hushållens grovavfall räknas skrymmande hushållsavfall som inte går ner i det vanliga sopkärlet t ex möbler eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där t ex porslin och saker av metall.

Bildelar, bygg och rivningsavfall, toalettstolar, varmvattenberedare och liknande hämtas inte.

Grovavfallet måste kunna hanteras av en person och ska ställas ut dagen innan hämtning på samma plats som ert vanliga kärl.

OBS! brännbart hushållsavfall av mindre storlek, t ex böcker, skor och kläder, ska läggas i ert vanliga sopkärl.

Sidan publicerad 2018-10-22 av Stina Hylén