Dela sidan på sociala medier

Vad kostar det?

För en normalvilla kostar renhållningen ca 2 060 kronor per år (baserat på 13 tömningar per år).

För ett fritidshus kostar renhållningen ca 830 kronor per år (baserat på 3 tömningar per år).

Grundavgift
Grundavgiften ska betalas för alla bebyggda fastigheter: fritidshus,
permanenthus och flerfamiljshus. Grundavgift debiteras per hushåll
och fastighet, och för flerfamiljshus per lägenhet.

I grundavgiften ingår kostnader som inte är hämtningsrelaterade, det vill säga:

 • Kostnader för insamling och hantering av farligt avfall
 • Tillgång till återvinningscentral
 • Årlig insamling av grovsopor
 • Transporter från återvinningscentraler
 • Information
 • Rådgivning
 • Planering
 • Fakturering
 • Personalkostnader
 • Förvaltningskostnader
 • Räntekostnader
 • Avskrivningar m.m.

Hämtningsavgift
I hämtningsavgiften ingår tömning av sopkärl.

Fakturor

Från och med 2019 debiteras avgifter för renhållning varannan månad. Tidigare debiterade vi tre gånger per år: januari, maj och september.

Ny taxor och regler 2019

Från och med 2019 är renhållningstaxan höjd med generellt 10 procent. Övriga större förändringar är följande:

 • Taxan för hushållsavfall, utöver grundavgiften, blir volymbaserad. 79 kronor per tömning för 190 liters kärl. 154 kronor per tömning för 370 liters kärl och 275 kronor per tömning för 660 liters kärl. I avgiften ingår att lämna sorterat avfall på återvinningscentralerna och att få hämtning av visst grovavfall en gång om år.
 • Verksamheter betalar inte längre hyra per kärl utan istället en fast taxa motsvarande fritidshus (då ingår inte att lämna grovavfall på ÅVC eller att få fastighetsnära grovsopsinsamling avgiftsfritt eller att lämna farligt avfall).
 • Fast avgift för gemensamt kärl höjs (avgiften ska spegla kostnaden för ett mindre kärl).
 • Slamtömning med avvattning sänks från 1 200 till 1 100 kr.
 • Slamtömning utan avvattning (tank) sänks från 1 450 till 1 300 kr.
 • Möjlighet att buda slamtömning inom fem arbetsdagar införs.
 • Försäljning av latrinkärl på återvinningscentralerna införs och mottagningsavgiften ingår i priset.
 • Avgift för osorterat avgift sänks från 8000 till 5000 kronor per lass.

Från och med 2019 har kommunen även en ny renhållningsordning, som reglerar hanteringen av avfall. Det nya är följande:

 • Hämtnings- och transportvägar förtydligas.
 • Lock till avlopp som öppnas åt sidan får av arbetsmiljöskäl ha en vikt på max 25 kilo, från tidigare 35. Väger de mer än 25 kilo tas en avgift ut för extrapersonal. Föreskrifter om maxvikt på avfall är också ändrade av arbetsmiljöskäl.
 • Tömningsintervall slam.
 • Förtydligande hur taxan reglerar olika avgifter för till exempel bomkörning.
 • Dispensärenden (till exempel obebodda fastigheter).
 • För ett förlängt tömningsintervall krävs en verifierad slamtömning.

Du hittar samtliga nya taxor och regler i dokumenten "Renhållningstaxa" och "Renhållningsordning" i rutan här under.

Sidan publicerad 2019-02-20 av Stina Hylén