Dela sidan på sociala medier

Vad kostar det?

För en normalvilla kostar renhållningen ca 1 800 kronor per år (baserat på 13 tömningar per år).

För ett fritidshus kostar renhållningen i genomsnitt 700 kronor per år (baserat på 3 tömningar per år).

Grundavgift
Grundavgiften ska betalas för samtliga bebyggda fastigheter; fritidshus,
permanenthus och flerfamiljshus. Grundavgift debiteras per hushåll
och fastighet, och för flerfamiljshus per lägenhet.

I grundavgiften ingår kostnader som inte är hämtningsrelaterade, d.v.s:

• kostnader för insamling och hantering av farligt avfall
• tillgång till återvinningscentral
• årlig insamling av grovsopor
• transporter från återvinningscentraler
• information
• rådgivning
• planering
• fakturering
• personalkostnader
• förvaltningskostnader
• räntekostnader
• avskrivningar m.m.

Hämtningsavgift
I hämtningsavgiften ingår tömning av sopkärl.

Sidan publicerad 2016-11-24 av Liv Edström