Dela sidan på sociala medier

Bredband och fiber

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker för att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Många som bor i Bräcke kommun har redan tillgång till säkert bredband via optiskt fiber och arbete på flera fronter pågår för att alla hushåll ska få det. I fliken "Fiber till alla" till vänster finns en film som berättar hur vi gick från 0,03 procent fiber till 85 procent fiber på fem år.

Status för fiberutbyggnad

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-26 presenterades följande status för fiberutbyggnaden i Bräcke kommun:

  • Andel fastboende hushåll med fiberanslutning: mer än 90% 2017
  • Bräcke ett nationellt föredöme enligt Bredbandsforum
  • Alla fastboende hushåll har haft möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Bräcke kommun
  • Bräcke första kopparfria kommunen i Sverige 2017?

Vill du veta mer kan du ladda ned presentationen Status fiberutbyggnad presenterad under kommunfullmäktige 2016-10-26PDF.

Indelning i nätområden

Bräcke kommun har upprättat en strategisk plan för att visa hur fibernätet som når alla kan se ut. Principen är enkel - kommunen delas in i elva byanätområden. Tätorterna projekteras var för sig. Sedan planen antogs har ett stort arbete skett i byarnas egna fiberföreningar. Hur utbyggnadsläget ser ut idag kan du se i kartan nedan, och läsa mer om på undersidorna i menyn.

Tidplan fiberutbyggnad i Bräcke kommun

Tidplan fiberutbyggnad i Bräcke kommun

Sidan publicerad 2018-11-15 av Stina Hylén