Dela sidan på sociala medier

Solceller

Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Totalt kommer stödet att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020.

Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller. Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för samtliga sökande. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller tidigare stödnivån.
  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Ersättning vid överproduktion av solel

  • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
  • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen. Läs mer på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. Läs mer om elcertifikat!länk till annan webbplats
Sidan publicerad 2019-02-20 av Stina Hylén