Dela sidan på sociala medier

Solceller

Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Totalt kommer stödet att ligga på 915 miljoner kronor per år 208-2020.

Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller. Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för samtliga sökande. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller tidigare stödnivån.
  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Ersättning vid överproduktion av solel

  • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
  • Från 1 januari 2015 skall alla som säljer el vara momsregistrerad , gäller även privatpersoner. Läs mer om momsregistrering!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen. Läs mer på Skatteverkets hemsida!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. Läs mer om elcertifikat!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Sidan publicerad 2018-01-18 av Hjördis Hansson