Dela sidan på sociala medier

Miljö och hälsa

Du som har kontakt med oss ska möta kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Bygg- och miljönämnden är ansvarig myndighet för den lokala tillsynen över miljö- och hälsoskydd. I tillsynen ingår att kontrollera så att miljön eller omgivningen inte utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som medför en negativ påverkan.

Det handlar inte bara om människans hälsa, utan naturen har ett skyddsvärde i sig. Tillsyn bedrivs inom bland annat verksamheter som förbränningsanläggningar, bensinstationer, sågverk, skjutbanor, motorbanor, industrier med mera. Tillsynsuppdraget omfattar även att kontrollera lagefterlevnad hos företagare, organisationer och invånare i kommunen.


Sidan publicerad 2017-05-22 av Hjördis Hansson