Dela sidan på sociala medier

Säkra livsmedel/egenkontroll

Livsmedelslagstiftningen ska tillgodose två huvudsyften.

  • De livsmedel som säljs får inte vara skadliga, smittförande eller annars otjänliga till människoföda. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka eller skadade på grund av att livsmedlet innehåller oönskade bakterier, främmande ämnen (till exempel rengöringsmedel, mjukgörare från förpackningsmaterial, metaller), främmande föremål i mat (exempelvis glas- eller metallbitar) eller på grund av att en produkt innehåller allergiframkallande ämnen utan att detta anges.
  • Konsumenterna skall dessutom kunna lita på att bland annat märkningen av varorna är riktig. Kunden ska även kunna lita på man får det man betalar för. Till exempel förväntar man sig att "jordgubbssylt" innehåller jordgubbar och att "lammfärs" är färs av lammkött.

Egenkontroll


För att kunna ta detta ansvar krävs att verksamheten har förutsättningar för en god livsmedelshantering i form av ändamålsenliga lokaler med de utrymmen och utrustning som krävs.
För att undvika onödiga risker i hanteringen i den egna verksamheten måste man ha kunskap om vilka risker som finns i verksamheten och hur man kontrollerar dem.
Detta kallas egenkontroll.
Ett egenkontrollprogram beskriver hur du gör och arbetar i din verksamhet för att få säkra livsmedel.
Bra rutiner för produktion och hygien är grunden för all säker livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och tydliga arbetsrutiner.

Gå igenom dina rutiner


Gå igenom dina rutiner för säkra livsmedel och se om de är ändamålsenliga. Fundera på om de räcker för att du ska kunna garantera att maten ni hanterar är säker när den når konsumenten. Utgå från de risker som du har identifierat för din verksamhet.
För att kunna ta fram ett heltäckande egenkontrollprogram måste du veta vilka risker och faror som kan finnas i din verksamhet och den kunskapen måste du som är ansvarig för egenkontrollen ha.
Läs mer under rubriken HACCP och faroanalys.
Sidan publicerad 2015-10-06 av Hjördis Hansson
Kontaktinformation

Anna Lindqvist,
E-post

Relaterade länkar