Dela sidan på sociala medier

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.

Radon och radondöttrar kommer in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrar som är skadlig och kan orsaka lungcancer. Från det att någon utsätts från radon tills dess att lungcancer kan påvisas kan det ta ca 15-40 år.

Var kommer radon från?

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger alltid radon, normalt i små mängder.
Blå lättbetong som är baserat på alunskiffer, kan avge stora mängder radon och orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3.
Hur höga halterna blir beror dels på kvalitén på alunskiffern som ingår, dels på hur stor del av väggarna i huset som består av blå lättbetong.
Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Radonhaltig jordluft kan sugas in i ditt hus när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus.
Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät.

Riktvärden för radon

I bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet 200 Bq/kubikmeter enligt Socialstyrelsens allmänna råd.
Riksdagen har satt ett miljömål för radon inom miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".
Där anges som mål att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m3.

Sidan publicerad 2016-11-23 av Hjördis Hansson