Dela sidan på sociala medier

Planer och kartor

I den här avdelningen hittar du information om kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Aktuellt:

Revidering av vindkraftsplan - tillägg till översiktsplan 2003 - utställningshandling

Kommunen reviderar just nu tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft.

Planen har varit ute på samråd våren 2016. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen.

Vindkraftslanen kommer att vara utställd till och med mars 2017.

Välkommen att lämna synpunkter på utställningshandlingarna senast 20 mars 2017.  Efter utställningstidens slut kommer en sista justering göras innan kommunfullmäktige antar planen prelimininärt juni 2017.

Se bifogade filer nedanför eller på något av kommunens bibliotek i Bräcke, Gällö eller Kälarne.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beskrivning Vind Bräcke 161201.pdf 3.7 MB 2016-12-29 14.04
Plankarta översikt A3 161223.pdf 673.9 kB 2017-01-12 14.23
Samrådsredogörelse 161023.pdf 443.2 kB 2017-01-12 14.23
Underrättelse utställning vindkraft.pdf 118.9 kB 2017-01-12 14.24
Sidan publicerad 2017-01-17 av Josefine Larsson