Dela sidan på sociala medier

Planer och kartor

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen.

Revidering av detaljplaner i  delar av Fjällsta och Pilgrimstad.

Du kan lämna synpunkter på utställningshandlingarna till och med den 31 maj.

Pilgrimstad Anviken 1:98 och 4:8 f.d skola och förskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Anviken 1_98_4_8 170508 .pdf 775.7 kB 2017-05-17 11.42
Plankarta Anviken 1_98_4_8 170508 A3 (1).pdf 183.4 kB 2017-05-17 11.42
Samrådsredogörelse Anviken 1_98_ 4_8 170508 (3).pdf 261.2 kB 2017-05-17 11.42
Underrättelse granskning Anviken1_98_4_8 170508.pdf 135.2 kB 2017-05-17 11.42

Fjällsta, Torsäng 1:43 f.d skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Torsäng 1_43 170508 .pdf 459.7 kB 2017-05-17 11.43
Plankarta Torsäng 1_43 170508 A3.pdf 2.8 MB 2017-05-17 11.43
Samrådsredogörelse Torsäng 1_43 170508.pdf 264.4 kB 2017-05-17 11.43
Underrättelse granskning Torsäng 1_43 170508.pdf 136 kB 2017-05-17 11.43

 

 

Revidering av vindkraftsplan - tillägg till översiktsplan 2003 - utställningshandling

Kommunen reviderar just nu tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft.

Planen har varit ute på samråd våren 2016. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen.

Vindkraftsplanen kommer att vara utställd till och med mars 2017.

Välkommen att lämna synpunkter på utställningshandlingarna senast 20 mars 2017.  Efter utställningstidens slut kommer en sista justering göras innan kommunfullmäktige antar planen prelimininärt juni 2017.

Se bifogade filer nedanför eller på något av kommunens bibliotek i Bräcke, Gällö eller Kälarne.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beskrivning Vind Bräcke 161201.pdf 3.7 MB 2016-12-29 14.04
Plankarta översikt A3 161223.pdf 673.9 kB 2017-01-12 14.23
Samrådsredogörelse 161023.pdf 443.2 kB 2017-01-12 14.23
Underrättelse utställning vindkraft.pdf 118.9 kB 2017-01-12 14.24
Sidan publicerad 2017-05-22 av Josefine Larsson