Dela sidan på sociala medier

Vindkraft i Bräcke kommun

Observera att för närvarande håller vi på att revidera vindkraftsplanen och utställningshandlingar finns under Planer och kartor, se till höger i menyfältet. På denna sida finns den nu gällande översiktsplanen för vindkraft.

Bräcke kommun har en översiktsplan från 2003. I planen beskrivs vindkraften mycket generellt på grund av den då gällande kartläggningen av vindförhållanden, som visade att det inte fanns underlag för en komersiell utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Förutsättningarna för Bräcke kommun, och andra skogskommuner ändrades under första halvåret 2006 då en ny beräkningsmetod visade att flera områden i kommunen var lämpliga för vindkraftsetableringar.

Under 2007 redovisade SCA tillsasmmans med Statkraft mycket stora utbyggnadsanspråk i östra och södra delen av länet, i vår kommun i södra delen (Mörttjärnsberget). Därefter har mindre utbyggnadsanspråk gjorts mot områden söder om Bräcke samhälle (Bröcklingberget).
Ovanstående har gjort att gällande översiktplan har setts över. Översynen har gjorts som ett tillägg till gällande översiktsplan som bara gäller vindkraft.

Tillägget till översiktsplanen är inte komplett vad gäller planeringsunderlag, riksintressen, övergripande miljömål mm, utan det ska alltid läsas tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen. Där återfinns bland annat ett flertal viktiga underlagskartor. Detta tillägg ersätter gällande skrivningar om vindkraft i översiktsplan 2003.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beskrivning Bracke kf_090617_§44.pdf 7.3 MB 2016-12-27 15.45
Vindkraft i Jamtland_en studie relaterad till turism.pdf 732.8 kB 2010-02-17 14.01
Utlåtande från Länsstyrelsen 090515.pdf 1.7 MB 2016-12-27 15.45
Vindkraft i Jämtland. Studie av A. Bramme 2009.pdf 6.6 MB 2010-02-17 14.01
Fågelliv.pdf 189.4 kB 2009-11-04 14.35
Plankarta översikt A3 090515.pdf 814.1 kB 2016-12-27 15.46
Sidan publicerad 2017-01-12 av Inger Nilsson