Dela sidan på sociala medier

Samhällsinformation via sms-tjänst

Bräcke kommuns invånare kan via en ny SMS-tjänst snabbt få meddelanden om störningar i den dagliga driften, vid kritiska avbrott eller andra händelser.

Under hösten kommer kommunen börja använda sig av en SMS-tjänst för att snabbare och säkrare nå ut med information till berörda hushåll och företag vid planerade eller oplanerade störningar som påverkar vattenförsörjning, sophämtning, boende i kommunens hyreshus eller vägar/ vägbelysning i kommunal regi.

Vid en driftstörning skickas ett sms till din mobiltelefon eller ringer automatiskt till din fasta telefon där det lämnas ett intalat meddelande. Kommunens avsändarnummer kommer att vara 08-545 392 61.

Vårt register är i huvudsak baserat på data från Bisnode med uppgifter företag eller privatpersoner själv lagt in, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till någon.

Du som abonnent behöver inte göra något utan meddelandet skickas via systemet till dig som är berörd av exempelvis vattenavstängningen.

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens webbplats och Facebook-sida. I vissa fall använder vi även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera att rätt telefonnummer finns på din adress

För att meddelandet ska komma fram till dig som är berörd är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress.

Kontrollera:

  • Att telefonnumren på din adress stämmer (kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till den fastighet du är berörd av).
  • Om du har ett fritidshus – lägg även till fritidshusets adress.
  • Här kontrollerar du dina uppgifterlänk till annan webbplats

Vem kan få meddelanden via sms?

Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer per automatik avisera driftstörningar eller andra service- eller varningsmeddelanden till personer som:

  • Är över 16 år (men är barnets abonnemang registerat på en förälder, går SMS ut även till barnet).
  • Är folkbokförd på berörd adress.
  • Har en telefon registerad på adressen.

När nås du av ett SMS eller talsvar?

Serviceinformation eller driftstörningar på kommunens hyresfastigheter, trafikstörningar på kommunens vägar, serviceinformation gällande sophämtning, akuta vattenläckor, planerade vattenavstängningar eller kvalitetsproblem på dricksvattnet.

 

Fråga oss!

Har du problem med att ändra/lägga till telefonnummer eller är informationen svår att förstå? Kontakta oss med din fråga eller synpunkt via formuläret nedan.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Synpunkten/frågan avser: *
Multiple selection


Beskriv din synpunkt/fråga
Personuppgifter
Vill du ha svar via e-post, skriv din e-postadress. Vill du vara anonym, kryssa i rutan längst ner.
User information
Jag önskar vara anonym

Sidan publicerad 2017-10-18 av Josefine Larsson