Dela sidan på sociala medier

Vägbelysning


Kommunen ansvarar för drift och underhåll av gatubelysning vid kommunala gator/vägar.
Trafikverket ansvarar för vägbelysningen längs allmänna gator och vägar.

Kommunen äger och ansvarar för ca 2800 belysningspunkter. Drift och underhåll är utlagd på entreprenad.

Tändning och släckning av belysningen styrs huvudsakligen av solens ned- och uppgång. Utanför våra tätorter är det nattsläckt mellan kl. 00.00 och 05.00
Samtliga belysningsområden är sommarsläckta mellan 15 maj och 31 juli.

För att sänka energiförbrukningen är merparten av vår belysning bytt från kvicksilver till alternativa ljuskällor. När trasiga lampor byts ut görs det till energisnåla LED-lampor.

Många stolpar och armaturer på vägnät som inte är kommunala är gamla och behöver ses över och eventuellt bytas ut.

 

Fel på vägbelysning

Belysningspunkterna inspekteras 3 gånger per år och trasiga lampor byts ut.

Vill du anmäla fel på gatubelysningen är vi tacksamma om ni gör en felanmälan via formuläret nedan. Det går också att kontakta oss på telefon 0693-169 20,
telefontid vardagar 8.00-9.30 och 13.30-14.00.
Beskriv felet och ange vilken adress/lampa det gäller, ange gärna kontaktuppgifter.

FelanmälanKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
GDPR * (obligatorisk)
GDPR

Tid för felavhjälpning beror på  felets omfattning och placering enligt följande prioriteringstabell.

Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Åtgärd snarast

Fel som utgör fara för liv och egendom. Exempelvis vid fara för elsäkerhet eller trafiksäkerhet.

Åtgärd inom en vecka

Gruppfel, ex mörklagd gata. Mörk vägkorsning. Omfattande vandalisering.

Åtgärd inom en månad

Fel som omfattar två eller fler ljuspunkter i följd eller enstaka ljuspunkter av betydelse för säkerhet.

Åtgärd vid nästa rondering

  Fel som omfattar enstaka ljuspunkter. Slocknad lampa som ej felrapporterats.

Sidan publicerad 2019-01-23 av Rebecka Danielsson