Dela sidan på sociala medier

Vägbelysning

Kommunen äger ca 2800 belysningspunkter.

Kommunen svarar för drift och underhåll av gatubelysningen vid de kommunala gatorna.
Trafikverket ansvarar för vägbelysningen längs de allmänna gator/vägarna.

Drift och underhållet sköts på entreprenad.

Skador på gatlysen ska anmälas till teknikavdelningen.

Utanför våra tätorter är det nattsläckt mellan kl 00-05.  
Alla gatlysen är nattsläckt från 15 maj till 31 juli.

Många stolpar och armaturer gamla, de lampor som finns i dag är oftast glödlampor med kvicksilver på 125 w.

Från och med år 2014 får inte glödlampor med kvicksilver säljas, kommunen har påbörjat att byta ut till moderna ledarmaturer. När trasiga lampor byts ut, görs det till energisnåla led-lampor.

Belysningspunkterna inspekteras 3 gånger per år och trasiga lampor byts ut. Däremellan tas felanmälan, men någon omedelbar utryckning för att byta enstaka lampor görs inte.

Prioriteringstabell för felavhjälpning av gatubelysning
Tidpunkt för felavhjälpningTyp av fel
  
Omedelbar åtgärdFel som utgör fara för liv och egendom
  
Åtgärd inom 3-5 dagarÖvriga gruppfel (ex mörk gata) Omfattande vandalisering. Mörk vägkorsning
  
Åtgärd i slutet av månadenFel som omfattar 2 eller fler ljuspunkter i följd eller enstaka ljuspunkter
  
Vid nästa ronderingFel som omfattar enstaka ljuspunkter, slocknad lampa som inte felrapporterats.
Sidan publicerad 2017-02-08 av Inger Nilsson