Dela sidan på sociala medier

Triple Lakes (Tre Sjöar)

Länsstyrelsen i Jämtlands län startade 2014 upp ett femårigt arbete för bättre vattenkvalitet och friskare vattenmiljöer i Revsundssjön, Locknesjön och Näkten. Bräcke kommun är en av många olika aktörer som finns och verkar kring sjöarna som deltar i projektet.

Åtgärder i Bräcke kommun

Runt om i Bräcke kommun märks det att olika aktörer genomför åtgärder för att restaurera vattendrag och återställa ekosystem.

Information till fastighetsägare

Projektet som rör avloppsinventeringen av enskilda avlopp fortsätter. Under våren kommer information skickas ut till berörda med en preliminär bedömning av status, i vilket skick avloppsanläggningen är och om fastighetsägaren behöver åtgärda något.

Frågor eller funderingar?

Om du som fastighetsägare fått information om ditt avlopp, väntar på information eller har frågor och funderingar om arbetet så är du välkommen att höra av dig till:

E-post: Bygg- och miljönämden
Telefonnummer växel: 0693 -161 00, vi ringer upp dig om vi inte har möjlighet att ta samtalet med en gång.
Postadress: Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke.

Gimån

Förväntade resultat

Åtgärderna i projektet leder till förbättrade livsvillkor för arter som är typiska för de här sjöarna och vattendragen samt en bättre beredskap för klimatförändringar. Exempel på förbättringar i miljön är

  • bättre fungerande livsmiljöer
  • starkare populationer av typiska arter
  • minskad övergödning
  • ökad allmän medvetenhet kring vattenmiljö
  • mer hållbar användning av mark och vatten

Du kan läsa mer på projektets hemsida.

Länsstyrelsen arbetar med att på flera olika sätt förbättra vattenmiljöerna och skydda vattnet i sjöarna. Dels med fysiska åtgärder som restaurering av vattendrag, att ta bort vandringshinder och att återställa lekbottnar för fisk. Andra åtgärder handlar om att öka medvetenheten om vatten, att utveckla ”vattenvänlig” praxis inom nuvarande markanvändning och att sprida kunskap om hur man minskar påverkan på vattnet i sjöarna. En del av dessa åtgärder är redan utförda och många är under arbete.

Sidan publicerad 2017-05-12 av Josefine Larsson