Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Vattendroppar

Kommunen har 14 kommunala vattenverk. De levererar tillsammans ca 900 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder. Vattenkvaliteten är genomgående bra.

Kommunen har också sammanlagt 15 st avloppsreningsverk, tre med 3-kammarbrunn, tre med slamavskiljning och infiltrationsdammar, fyra med biodammar samt fem stycken med kemisk/biologisk rening.

Fakturor

Avgiften för vatten- och avlopp debiteras kvartalsvis. Du kan ansöka både om autogiro och/eller e-faktura. Se mer information under "relaterade länkar".

Fluorider

I vissa vattentäkter finns idag något höga halter av fluorider. Fluor i för höga halter ska inte ges till barn under 18 månader då det kan ge emaljfläckar på tänderna. Kommunen håller på att åtgärda detta genom att leta nya vattentäkter eller installera filter. De orter som berörs är Hunge och Dockmyr.

Avlopp

I genomsnitt förbrukar vi ca 200 liter vatten per person och dygn. Det mesta vattnet släpper vi ut i avloppet efter ha förorenat det. Avloppsreningsverk renar vattnet innan det släpps ut i recipienterna, oftast i en sjö. Syftet med reningen är att avskilja fasta ämnen, organiska föreningar och fosfor från avloppsvattnet. Giftiga ämnen i avloppsvattnet kan störa reningsverkens drift och försämrar slamkvalitén.

Exempel på saker du inte ska spola ner i toaletten

Tops, bindor, plåster, kondomer, strumpbyxor, fimpar, matrester, tamponger, trasor, kattsand, lösningsmedel, gamla mediciner (lämna tillbaka till apoteket).
Skälet till detta är att det fastnar i galler och pumpar, det försämrar kvalitén på det renade vattnet, det kan förorsaka översvämningar hemma hos dig och det kostar pengar.

Miljöfarlig verksamhet

Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Sidan publicerad 2017-05-12 av Josefine Larsson