Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Vattendroppar

Kommunen har 14 kommunala vattenverk. De levererar tillsammans ca 900 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder. Vattenkvaliteten är genomgående bra.

Kommunen har också sammanlagt 15 st avloppsreningsverk, tre med 3-kammarbrunn, tre med slamavskiljning och infiltrationsdammar, fyra med biodammar samt fem stycken med kemisk/biologisk rening.


Fakturor

Avgiften för vatten- och avlopp debiteras tre gånger om år: januari, maj och september. Du kan ansöka både om autogiro och/eller e-faktura.

Miljöfarlig verksamhet

Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Sidan publicerad 2018-10-22 av Stina Hylén