Dela sidan på sociala medier

Slamtömning

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsföreskrifter.

Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör Revsunds Transport AB. Den ordinarie slamtömningsperioden pågår ungefär från april till november och du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet minskas transporterna.

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd och 2018 är markeringen blå.

Uppdatering av slamtömningsregister

Vi uppdaterar just nu slamtömningsregistret och vi ber om din hjälp för att få information om din fastighet och avloppsanläggning. Har du enskilt avlopp, kommunalt avlopp eller saknar du helt avloppsanläggning, oavsett vilken lösning du har ber vi dig att fylla i det bifogade formuläret och skicka in det till oss som svarspost, eller fylla i webbformuläret som finns här.
Om du inte har svarat senast den 10 december 2017 kommer vi att utgår från att du har en 3-kammarbrunn med volym under 5 m³ kostar 1 200 kr inkl moms.

Information om förlängt slamtömningsintervall

Enskilda avloppsanläggningar ska normalt tömmas på slam minst en gång per år. Du kan söka förlängt slamtömningsintervall. Bygg- och miljönämnden tar ut en handläggningsavgift för detta motsvarande en timmes handläggningstid enligt gällande taxa, vilken för närvarande är 879 kronor per timme, även om du får avslag på din ansökan.

Förlängt slamtömningsintervall kan medges om du uppnår följande villkor:

  • Avloppsanläggningen ska ha tillstånd av en kommunal nämnd och vara utförd enligt inlämnad anmälan/ansökan.
  • Avloppssanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick. Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande t-rör på utloppet.
  • Avloppsanläggningen ska vara ansluten till en fungerande rening, exempelvis infiltration eller markbädd (inte stenkista).


Om din avloppsanläggning inte uppfyller dessa krav kan vi inte bevilja förlängt slamtömningsintervall.

 Blanketten du ska använda är:  Ansökan om förlängt slamtömningsintervall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2018-05-07 av Inger Nilsson