Dela sidan på sociala medier

Officiell anslagstavla

Detta är Bräcke kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2019-02-18
  Justerat protokoll från Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
  Läs mer
 • 2019-02-13
  Kungörelse Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen gällande tillstånd enligt miljöbalken till Octowood AB
  Läs mer
 • 2019-02-13
  Justerat protokoll från revisorerna
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Kommunstyrelsen sammanträder den 20 februari
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Justerat protokoll från Jämtlands Gymnasieförbund
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-02-05
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer

Tillkännagivandet är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skriver kommunen ett proto­koll. Protokollet justeras (skrivs under) av ord­för­anden och en eller två justerings­personer, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formu­lerat. Efter justering tillkänna­ges proto­­kollet här på kommunens offici­ella anslags­­tavla.

Av tillkännagivandet framgår vilket samman­träde det gäller, när protokollet är justerat och när det tillkännagivits. Det framgår också hur länge tillkännagivandet sitter uppe. Till­känna­givandet är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att över­klag­ande­tiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

                                       

När kan du överklaga ett kommunalt beslut?

Tillkännagivandet sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommun­in­vån­are rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagande ska ha kommit in till Förvalt­nings­rätten inom tre veckor från den dag till­känna­giv­an­det publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

 

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på webb­platsen under "Möten, hand­lingar och proto­koll". Original­proto­koll­en finns på kommunkansliet.

Möten, handlingar och protokoll

Prenumenera på anslagstavlan

Vill du prenumerera på vår officiella anslags­tavla och få meddelande direkt i din mejlkorg när ett nytt tillkännagivande har publicerats? Uppge i så fall din e-postadress här:                             

Fakta om den digitala anslagstavlan

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

 • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
 • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
Sidan publicerad 2018-03-22 av Malin Johansson