Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge

Protokollet från bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-12-07 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-07

Paragrafer:

§§ 93-116

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg