Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-12, § 107 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-06-12

Paragrafer:

§ 107

Tillkännagivandet publicerades:

2019-06-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-07-05

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:Sidan publicerad 2019-06-14 av Yngve Hamberg