Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Protokollet från kommunstyrelsens ekonomiutskottssammanträde 2019-05-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2 maj

Sammanträdesdatum:

2019-05-02

Paragrafer:

§ 30-39

Tillkännagivandet publicerades:

2019-05-09

Tillkännagivandet tas bort:

2019-05-31

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-05-09 av Yngve Hamberg