Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Protokollet från kommunstyrelsens ekonomiutskottssammanträde 2019-04-04 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens ekonomiutskott 4 april

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Paragrafer:

§ 22-29

Tillkännagivandet publicerades:

2019-04-18

Tillkännagivandet tas bort:

2019-05-10

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-04-18 av Yngve Hamberg