Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Protokollet från kommunstyrelsens ekonomiutskottssammanträde 2019-09-12 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens ekonomiutskott 12 september

Sammanträdesdatum:

2019-09-12

Paragrafer:

§ 40-48

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-03

Tillkännagivandet tas bort:

2019-10-24

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-03 av Yngve Hamberg