Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Protokollet från kommunstyrelsens ekonomiutskottssammanträde 2019-10-10 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens ekonomiutskott 

Sammanträdesdatum:

2019-10-10

Paragrafer:

§ 49-55

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-18

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-05

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-18 av Yngve Hamberg