Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens näringslivsutskotts sammanträde 2019-08-13, §§ 53-56, 58-66 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-08-13

Paragrafer:

§§ 53-56, 58-66

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-27

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-17

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-08-27 av Yngve Hamberg